Natuurbehoud – conservatie

De Stichting Doelgroep Groene Leguanen fungeert niet alleen als een kenniscentrum voor leguanen. Naast het verstrekken van informatie over hoe herbivore hagedissen te houden met als doel een beter welzijn van deze dieren in gevangenschap te realiseren, neemt de stichting ook haar verantwoordelijkheid aangaande de daadwerkelijke bescherming van bedreigde leguanensoorten in hun natuurlijke habitat. Daarom is de SDGL onder de naam Dutch Iguana Foundation zeer actief op het vlak van soortenbehoud oftewel conservatie. We fungeren als een solide no-nonsense-partner met een mentaliteit van aanpakken.
Door samenwerkingsverbanden met verschillende organisaties zoals in Nederland de ESF, RAVON en Herpetofauna en grensoverschrijdend de IUCN, Jamaican Iguana Research Group, Zootropics, Bay Islands Foundation, SOSiguana, Kula Eco Park en EAZA wordt de Dutch Iguana Foundation in staat gesteld om constructief aan bescherming van bedreigde leguanensoorten en hun leefomgevingen te werken.
Bescherming kent geen strakke grenzen, omdat men altijd te maken heeft met een diversiteit van fauna en flora in zo’n leefgebied. Daarom werken we met alles wat er leeft en groeit in een betreffend gebied zoals bijvoorbeeld krokodillen, Heloderma, anolissen en diverse andere hagedissen, al dan niet giftige slangen maar ook met de nog aanwezige flora en met invasieve soorten.
De doelstelling van projecten is doorgaans eenvoudig: niets meer of minder dan de soort met het leefgebied tegen uitsterven te beschermen. Het behalen van de doelen is des te moeilijker doordat men te maken heeft met complexe factoren zoals diplomatie, wetgeving, gespecialiseerde mankracht, tijd en geld. In de wereld draait het om geld en dat is met natuurbehoud niet anders. Zonder geld is effectieve bescherming niet mogelijk. Donateurs van de Stichting Doelgroep Groene Leguanen dragen door middel van hun donateurschap en extra giften financieel bij aan conservatie van bedreigde leguanensoorten. Dit is belangrijk omdat de hobbyist daarmee een belangrijke brug slaat van hobbymatig houden naar beschermen in de natuur.
Financiële ondersteuning is daarom, hoe klein ook, te allen tijde meer dan welkom. Mocht u iets kunnen missen dan vragen wij u vriendelijk dit over te maken op IBAN-nummer NL06 INGB 0000 0528 74 t.n.v. Stg. Doelgroep Groene Leguanen, Haarlem, Nederland onder vermelding van een projectnaam. Of ga naar onze “donateur worden” pagina voor meer informatie over hoe u ons kunt steunen.
De Stichting Doelgroep Groene Leguanen garandeert dat 100% van het geschonken bedrag ook daadwerkelijk bij de genoemde projecten terecht komt en effectief wordt gebruikt.
Wil je aanspraak doen op een financiële bijdrage voor een natuurbehoudsproject? Vul dan het Aanvraagformulier volledig in en stuur het naar de voorzitter: yonivanuden@sdgl.org 
Het bestuur zal je aanvraag in behandeling nemen, binnen vier weken ontvang je een reactie.

Projecten:

2023

  • Financiële bijdrage onderzoek naar aanwezigheid Iguana delicatissima op Antigua

2022

  • ISG meeting 2022 online

2021

  • Financiële bijdrage genetisch onderzoek populatie leguanen op Montserrat
  • ISG meeting 2021 online

2020

  • Cameravallen ten behoeve van onderzoek Iguana delicatissma op St. Eustatius
  • Financiële bijdrage voor conservatieheldin Jodi-Ann (gedoneerd via IIF)
  • ISG meeting 2020 online

2019

2018

2017

2016

  • Donatie Guatemala o.a. voor Ctenosaura palearis
  • Donatie voor Iguana delicatissima op St. Eustatius

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007