De Stichting Doelgroep Groene Leguanen (SDGL) is via de werkgroep Reptielen & Amfibieën vertegenwoordigd in het Platform Verantwoord Huisdierbezit beter bekend onder de afkorting PVH. Maar wat is het PVH en wat doen we daar als SDGL nu precies?

De doelstelling van het PVH is een verantwoorde relatie bevorderen tussen de mens en het gezelschapsdier. Daarnaast het verbreden en beschikbaar maken van kennis zodat gezelschapsdieren verantwoord kunnen worden gehouden. Deze doelstelling is precies waar de SDGL ook voor staat.
Via de R&A werkgroep strijden we voor het verantwoord houden van gezelschapsdieren voor nu en in de toekomst.

Het PVH komt op voor de rechten en de belangen van degene die zijn dieren op verantwoorde wijze houdt. Die belangenbehartiging betreft overigens uitsluitend de situaties waarin ‘het recht tot houden’ in het geding komt en
alleen nadat aan het criterium ‘verantwoord’ is voldaan.

De PVH heeft een breed gespreksplatform gevormd ten behoeve van dieren en dierhouders in het overleg met onder andere het Ministerie van EZ. Met behulp van werkgroepen zoals bijvoorbeeld de Reptielen en Amfibieën
werkgroep, bestaande uit deskundigen, wordt nieuwe kennis gegenereerd, samengebracht en verspreid onder kennisinstellingen, georganiseerde -en ongeorganiseerde dierhouders.

Het meest actuele aspect waar de PVH zich al meer dan 3 jaar mee bezig houdt betreft de invulling van de positieflijst, welke dieren mogen nog gehouden worden en welke niet. Er ligt inmiddels een door EZ gedragen voorstel van de Universiteit Wageningen (WUR) voor een beoordelingsmethode waarin de sector zich (op hoofdlijnen) kan vinden. Er dient echter nog wel op detail niveau nog het een en ander aan te gebeuren. Het PVH zit daar bovenop. De PVH zal de invulling van de processtappen blijven toetsen aan de wetenschappelijke en
juridische kaders. Ook als het proces op hoofdlijnen correct verloopt. De SDGL zorgt via de R&A werkgroep dat de herbivore hagedissen niet tussen het wal en schip in gaan komen en als positief houdbaar worden gekenmerkt.

pvh logo