Historie

logo homepageDe doelgroep Groene Leguanen is in 1986 in Blijdorp opgericht. De inspanning die destijds geleverd is en zich verder blijft ontwikkelen is te danken aan mensen die dit in hun vrije tijd doen en deze dieren een warm hart toe dragen. Dit heeft er toe geleid dat de doelgroep nog steeds groeiende is en dat bijna alle dierentuinen en reptielenhuizen bij de stichting zijn aangesloten.

Aanvankelijk ging het alleen om de groene leguanen, maar omdat zwarte leguanen veel gemeen hadden met de groene, werden deze later ook opgenomen. Weer later kwam men tot de conclusie dat veel problemen van plantenetende hagedissen hetzelfde waren en besloot men om alle plantenetende hagedissen in de doelgroep op te nemen. Hierdoor beslaat de doelgroep de gehele onderfamilie Iguaninae bestaande uit de dieren: Groene leguanen (Iguana), Zwarte leguanen (Ctenosaura), Woestijnleguanen (Dipsosaurus), Chuckwalla’s (Sauromalus), Ringstaartleguanen (Cyclura), Galápagos land- en zeeleguanen (Conolophus en Amblyrhynchus) en de Fiji leguaan (Brachylophus). Verder vallen de Doornstaartagamen (Uromastyx), Solomon reuzeskink (Corucia) en de Petrosaurus nog binnen het bereik van de doelgroep. Recent is ook de Dennenappelskink (Tiliqua) toegevoegd aan de doelgroep. Voor het houden van diverse soorten zijn CITES-documenten of overdrachtsverklaringen vereist die men bij aanschaf van de dieren van de verkoper moet krijgen. Voor meer informatie over welke documenten nodig zijn, kan gekeken worden bij de specifieke diersoort onder het menu wetgeving.

Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst nog meer reptielensoorten onder de doelgroep zullen vallen. De enige voorwaarde hiervoor is dat zij in hoofdzaak vegetarisch moeten zijn.

Toen wij ruim 20 jaar geleden besloten om zelfstandig verder te gaan is er gekozen voor een stichtingsvorm. Hierdoor hoeven we niet elk jaar een ledenvergadering en bestuursverkiezingen te houden, want dit is gezien de grote afstanden vaak onpraktisch. Het bestuur, bestaat uit een voorzitter, welke verantwoordelijk is voor PR en project management, een penningmeester die de financiële aspecten beheert en een derde lid, de secretaris. Daarnaast wordt het bestuur versterkt met conservation officers, zij houden zich bezig met het conservatiegedeelte binnen de stichting. Ook is er een redactie, die het magazine Iguana Varia verzorgt. We zijn afhankelijk van donateurs om onze website in stand te houden. Voor al het overige, financieel, maar ook als het aan komt op extra mankracht voor overige activiteiten, zoals bijeenkomsten en de activiteiten die daar plaats vinden, bemannen van stands op beurzen en andere activiteiten, zijn we aangewezen op vrijwilligers en donateurs.