Donateur worden?

De stichting heeft onder andere tot doel het bevorderen van het welzijn van herbivore hagedissen in gevangenschap in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te onder meer te verwezenlijken door het vergaren en verspreiden van kennis over herbivore hagedissen, het bevorderen van de voortplanting in gevangenschap, en het bemiddelen bij het herplaatsen van gekweekte dieren.

Met uw donatie financieren we bijvoorbeel de website, een belangrijk medium om kennis van herbivore hagedissen te kunnen verspreiden. Daarnaast worden donaties ingezet om natuurbehoudsprojecten te ondersteunen. Onder het menu conservatie is meer informatie hierover te vinden.

Elke financiële ondersteuning is welkom, hoe klein deze ook is. Mocht u iets kunnen missen, dan kan dit overgemaakt worden op:
NL06 INGB 0000 0528 74 t.n.v. St. Doelgroep Groene Leguanen, Haarlem; Nederland.

IBAN: NL06 INGB 0000 0528 74
BIC: INGBNL2A

Wil je dat je donatie naar een specifiek conservatieproject gaat? Vermeld dan de projectnaam erbij. Wij zorgen ervoor dat de volledige donatie bij dit project terecht komt.

Paypal

Het is ook mogelijk om via Paypal een gift te doen. Klik op de knop hieronder om uw donatie te doen.


Donate with PayPal