(English below)

Achter de schermen zijn we bezig geweest om een applicatieformulier te maken om de aanvraag voor een financiële bijdrage te vergemakkelijken. Op deze manier kunnen we ook duidelijker uitdragen dat Stichting Doelgroep Groene Leguanen een partij is die naast het verspreiden van kennis over herbivore hagedissen, ook natuurbehoudsprojecten (financieel) ondersteunt.

Paul Blok en Catherine Malone bedankt voor jullie gepuzzel met dit formulier!

Applicatieformulier

Behind the scenes we’ve been busy creating an application form to make applying for grants a bit easier. This way we can also communicate more clearly that the Dutch Iguana Foundation is a party that, in addition to spreading knowledge about herbivorous lizards, also (financially) supports conservation projects.

Thank you Paul Blok and Catherine Malone, for puzzling with this form!