Fonds verstrekt ten behoeve van bouw headstart kooien Monuriki Island Crested Iguana (Brachylophus vitiensis) kweek en headstartproject

Door Evert Henningheim

De Fiji leguaan (Brachylophus vitiensis) is een ernstig in haar voortbestaan bedreigde endemisch tot de Fiji eilandengroep behorende leguanensoort. De IUCN verklaart dat de Fiji leguanenpopulaties met uitzondering van Yadua Taba eiland en Macuata eiland nauwelijks nog worden waargenomen. Als er niet snel actie wordt ondernomen dan zullen in de komende jaren op die eilanden de Fiji leguanen functioneel uitsterven. Ter verduidelijking, een soort kan functioneel uitgestorven raken wanneer er maar een klein aantal individuen overleeft dat niet de mogelijkheid heeft om zich voort te planten door bijvoorbeeld een slechte gezondheid, hoge leeftijd, de afwezigheid van een van de geslachten (bij soorten die zich seksueel
voortplanten), en andere van invloed zijnde oorzaken. De soort speelt geen belangrijke ecologische rol meer.

Monuriki eiland - Fiji - Foto Peter Harlow
Monuriki eiland – Fiji – Foto Peter Harlow

Het eiland Monuriki is geen uitzondering op deze alarmerende trend en de leguanen populatie aldaar heeft dramatische verliezen geleden. Wilde katten, ratten en geiten waren de belangrijkste boosdoeners en zijn op een handvol geiten na inmiddels uitgeroeid in een poging de Fiji leguaan aldaar te beschermen.

Brachylophus vitiensis
Brachylophus vitiensis

Twintig Fiji leguanen werden op Monuriki gevangen en dat zijn vermoedelijk tevens de laatste dieren van het eiland. Deze leguanen zijn vervolgens ondergebracht in een head start facility van Kula Eco Park http://www.fijiwild.com/ te Fiji. De gevangen Fiji leguanen worden voor reproductie doeleinden gebruikt teneinde aan een herintroductieprogramma gestalte te kunnen geven. Inmiddels heeft deze kweekgroep in 2013 gezorgd voor 21 nakomelingen en lagen er nog 12 eieren in de incubator.

Monuriki Brachylophus vitiensis populatie aantallen
Monuriki Brachylophus vitiensis populatie aantallen

Kula Eco Park heeft zeer beperkte financiële middelen ter ondersteuning van dit belangrijke programma en verkrijgt geen steun door middel van overheidsgelden. Om de dieren goed onder te kunnen brengen lag de hoogste prioriteit in het realiseren van adequate behuizing voor de groeiende groep nakweekdieren. Deze dienen ruim van opzet te zijn om de dieren daar tot 2015 in te kunnen laten opgroeien. In dat jaar zullen namelijk naar verwachting de headstart dieren weer op Monuriki worden uitgezet. Daarnaast zijn ook meer kleine onderkomens nodig voor de groeiende groep juveniele leguanen.

Donateur Roland Lingen heeft via zijn werkgever DSM http://www.dsm.com/corporate/home.html kunnen bewerkstelligen dat DSM 1250 Euro beschikbaar heeft gesteld voor het realiseren van onderkomens voor de nakweekdieren. Onze dank gaat dan ook uit naar Roland voor zijn inspannig en DSM voor het beschikbaar gestelde fonds.

http://www.fijiwild.com/projects.html

http://www.fijiwild.com/crested-iguana.html

Volwassen Monuriki Fiji leguaan - foto Kim Lovich
Volwassen Monuriki Fiji leguaan – foto Kim Lovich
Volwassen Monoriki Brachylophus vitiensis - foto Kim Lovich
Volwassen Monoriki Brachylophus vitiensis – foto Kim Lovich
Monuriki juveniele leguanen - foto Kim Lovich
Monuriki juveniele leguanen – foto Kim Lovich
Monuriki Brachylophus vitiensis eieren = foto Kim Lovich
Monuriki Brachylophus vitiensis eieren = foto Kim Lovich
Monoriki Fiji juveniele leguaan - foto Kim Lovich
Monoriki Fiji juveniele leguaan – foto Kim Lovich
Monoriki eggs - foto Kim Lovich
Monoriki eggs – foto Kim Lovich
Monoriki Brachylophus vitiensis eieren legdata - foto Kim Lovich
Monoriki Brachylophus vitiensis eieren legdata – foto Kim Lovich
Juveniele Monuriki Brachylophus vitiensis - foto Kim Lovich
Juveniele Monuriki Brachylophus vitiensis – foto Kim Lovich
Juveniele Monuriki Brachylophus vitiensis - foto Kim Lovich
Juveniele Monuriki Brachylophus vitiensis – foto Kim Lovich
Fiji National Trust Ranger met één van de volwassen fokleguanen - foto Peter Harlow
Fiji National Trust Ranger met één van de volwassen fokleguanen – foto Peter Harlow
De directeur Ramesh Chand van Kula Eco Park te Fiji bij de kooien voor de juveniele Monuriki Fiji leguanen - Foto Kim Lovich
De directeur Ramesh Chand van Kula Eco Park te Fiji bij de kooien voor de juveniele Monuriki Fiji leguanen – Foto Kim Lovich
Brachylophus vitiensis
Brachylophus vitiensis
Brachylophus vitiensis
Brachylophus vitiensis

 

Geef een reactie