Cyclura collei © Evert Henningheim

Gemeenschappelijke namen:

Nederlands: Jamaicaanse leguaan
Engels: Jamaican iguana

Verspreidingsgebied:

Hellshire hills, Jamaica

Algemene informatie:

Ooit was de Jamaicaanse leguaan Cyclura collei, die uitsluitend voorkomt op Jamaica, wijd verspreid over geheel Jamaica. In de 19de eeuw decimeerde de populatie op drastische wijze door de op het eiland geïntroduceerde mangoest, een katachtig roofdiertje, en bevolkingstoename en het daarmee samenhangende gebruik van land wat ten koste ging van het leefgebied van deze dieren. Uiteindelijk werd er rond 1948 aangenomen dat de Jamaicaanse leguaan in het wild was uitgestorven. Echter zowel in 1970 als in 1990 werd er door jachthonden een leguaan gevonden en een daaropvolgend onderzoek bracht de aanwezigheid van een populatie leguanen in Hellshire Hills van minder dan 100 dieren aan het licht. Door constructieve conservatie van deze hagedis, waaronder het gecontroleerd opkweken in Hope Zoo te Kingston, wordt ervoor gezorgd dat dit bijzondere dier het in het wild steeds beter doet.

threat-categories-CR
Ernstig bedreigd (2010) Bron: IUCN red-list

Deze hagedissoort is middelgroot tot groot waarbij de mannen een kop romplengte kunnen bereiken van 42,8 cm SVL en de wijfjes 37,8 cm SVL. De algemene lichaamskleur is groen tot blauwachtig grijs. Vanaf de rugkam lopen over de gehele rug olijfbruinkleurige driehoekige vlekken richting de flanken. De rug en flanken zijn strokleurig gevlekt. De rugkam is helderder blauw-groen van kleur dan de rest van het lichaam. Wilde dieren, met name nestende wijfjes lijken vaak diep roodbruin van kleur wat echter veroorzaakt wordt door het graven van legholen in de roodbruin kleurige ijzerhoudende grond van de Hellshire Hills.

De Jamaicaanse leguaan is endemisch en komt alleen nog voor in Hellshire Hills, gelegen ten zuidwesten van Kinston. Dit unieke droogbos op kalksteen grond heeft een totale oppervlakte van ongeveer 114 km2 maar deze leguaan komt alleen voor in een tegen mangoesten beschermd gebied diep in Hellshire Hills gelegen en beslaat minder dan 10 km2.

Deze hagedissensoort is voornamelijk herbivoor maar neemt ook dierlijk materiaal op waaronder slakken. Jonge dieren jagen op kevers en spinnen.

Wijfjes zijn seksueel volwassen met 7 jaar. Dit betrof dieren die eerst opgroeiden als opkweekdier. De gemiddelde grootte van reproducerende wijfjes is 38.9 cm SVL en 2270 gram.

De paartijd is in mei en de nestperiode in juni.

De wijfjes graven een ondergronds tunnelsysteem met een kamer. Gemeenschappelijk gebruik van een leghol komt wel eens voor. De tunnels variëren van 20-60 cm in lengte, sommigen maken dan een hoek van 90 graden en gaan dan op dezelfde diepte nog een 30 cm. verder. De diepte ligt rond de 50 cm.

Aantal eieren: tot 20

incubatietemperatuur en incubatieduur: 30 ° C – 85-87 dagen

Ei grootte: gemiddeld 55.8 x 38.9 mm; 39.9 gram.

Pasgeborenen: gemiddeld 9.5 cm SVL en 34.2 gram.