Cyclura carinata

Gemeenschappelijke namen:

Nederlands: Turks en Caicos leguaan
Engels: Turks and Caicos Rock Iguana

Verspreidingsgebied:

Bahamas, Turks en Caicos eilanden

Algemene informatie:

De Turks en Caicos leguanen komen voor op 50 tot 60 van de 200 eilanden die de Turks en Caicos eilanden omvatten.
Een populatie komt voor op Booby Cay, en werd lange tijd gezien als een aparte ondersoort.
De leguanen worden gemiddeld 14 jaar oud, maar er zijn indicaties dat dit ook wel eens 20 jaar kan zijn.
De mannetjes worden gemiddeld 36 cm SVL* en de vrouwtjes 29 cm SVL*

* Snout vent length (gemeten van af de punt van de snuit tot de cloaca)

threat-categories-CR
Ernstig bedreigd (2004) Bron: IUCN red-list

In het verleden werd deze soort onderverdeeld in twee ondersoorten.
Echter werd na onderzoek aangetoond dat de Booby Cay leguaan (Cyclura carinata bartschi) zich niet onderscheid als aparte ondersoort, maar als een aparte populatie.

Cyclura carinata carinata

Voor informatie over het natuurlijke biotoop, voeding en voortplanting van de nominaatvorm Cyclura carinata, zie andere tabbladen.

Cyclura carinata bartschi

Gemeenschappelijke namen:

Booby cay iguana

Verspreidingsgebied:

Booby cay, Bahama’s

Algemene informatie:

Volwassen mannen worden tot 37.5 cm SVL en 1.89 kilo.
Volwassen wijfjes tot 28.8 cm SVL en 1.50 kilo. Wijfjes kunnen tot 77 cm. lang worden.

Voeding:

Voornamelijk herbivoor, maar eet ook incidenteel schaal en schelpdieren, spinachtige, hagedissen en soms dode dieren.

Voortplanting:

De grootte en leeftijd bij seksuele volwassenheid is onbekend maar mogelijk identiek aan die van C. c. carinata.
Paartijd waarschijnlijk rond mei.
Nestperiode waarschijnlijk juni.
Graaft nesten in zand, vaak onder vegetatie.

Aantal eieren, incubatietemperatuur, incubatieduur en ei-grootte zijn onbekend

Lengte pasgeborenen kleinst gemeten exemplaar was 8.4 cm. Een juveniel dier was grofweg 6 maanden na uitkomst gevangen en had een SVL van 10 cm. met een gewicht van 30 gram.

 

Deze soort komt het meest voor in een habitat met zanderige strandvegetatie, rotsen en kreupelhout. Een brosse bodem is nodig voor de eileg.

Cyclura carinata is voornamelijk herbivoor en voed zich met bladeren, bloemen en vruchten van meer dan 60 plantensoorten. Naast planten eten ze ook slakken, schaaldieren, spinnen en schorpioenen, kadavers en kleine hagedissen, waaronder soms hun eigen jongen. Ze foerageren zowel op de grond als in bomen.

Volwassen mannetjes zijn het hele jaar door territoriaal. De balts en paring vind voornamelijk plaats in de maanden april en mei, met een jaarlijks eenmalige eileg van 2 tot 11 eieren in de maanden mei en juni met een gemiddelde van 5 eieren. Vrouwtjes verdedigen het nest enkele dagen tot weken na de eileg. De jongen komen met een incubatietemperatuur van 28 a 29 graden Celsius, na 80 tot 90 dagen uit het ei in de maand september.

De gemiddelde ei-grootte is 51.8 x 31.1 mm met een gewicht van 25.9 gram.

De pasgeboren jongen zijn gemiddeld 8.0 cm SVL en 14.6 gram groot. De juvenielen groeien ongeveer 20 mm per jaar tot aan volwassenheid. Volwassen dieren 0.2 tot 1.7 cm per jaar.

Mannetjes zijn met een leeftijd van 7 jaar geslachtsrijp. Vrouwtjes op een leeftijd van 6-7 jaar.

De hoofdzakelijk bedreiging voor Cyclura carinata zijn geïntroduceerde zoogdieren zoals honden en katten.

Iverson (1978-1979) heeft de bijna uitroeiing van een populatie binnen drie jaar, van meer dan 5000 volwassenen gedocumenteerd als gevolg van predatie door wilde katten en honden.

Ook wild vee zoals: geiten, koeien, ezels en paarden vormen een serieuze bedreiging, vermoedelijk omdat ze concurreren voor voedsel, ze de samenstelling van de begroeiing veranderen in het habitat en omdat ze het substraat waar de leguanen holen en nesten graven vertrappen.

Turks & Caicos National Trust