marcvanroosmalenDe Stichting doelgroep groene leguanen heeft een beschermheer, Marc van Roosmalen, wereldberoemd bioloog en ecoloog, gespecialiseerd in regenwouden. Meer dan 30 jaar veldonderzoek in het Amazonegebied heeft Marc als geen ander inzicht en kennis opgeleverd over het aldaar unieke en moeilijk te doorgronden ecosysteem, over biodiversiteit en onderliggende relaties. In deze periode heeft hij meer dan 100 nieuwe boomsoorten, 20 soorten apen en ruim 20 andere zoogdiersoorten ontdekt en beschreven. Time Magazine heeft Marc van Roosmalen uitgeroepen tot ” Held van de Planeet ” voor zijn niet aflatende strijd tot behoud van het Amazonegebied.

Meer weten over Marc van Roosmalen? Ga naar http://www.marcvanroosmalenstichting.org

Waarom beschermheer van de SDGL? Marc onderschrijft en ondersteunt de visie, filosofie en werkwijze van de SDGL. De relatie tussen hobbymatig houden van dieren en conservatie en ecologie in de breedste zin des woords, waar de SDGL zich mee bezig houdt, ziet hij als een uitermate belangrijk gegeven. Donateurs van de Stichting Doelgroep Groene Leguanen dragen door middel van hun donateurschap en extra giften financieel bij aan conservatie van bedreigde leguanensoorten. Dit is belangrijk omdat de hobbyist daarmee een brug helpt slaan van hobbymatig houden naar beschermen in de natuur. Hiermee neemt de hobbyist zijn/haar verantwoordelijkheid aangaande de daadwerkelijke bescherming van bedreigde leguanensoorten in hun natuurlijke habitat.marcvanroosmalen1