EC Bijlage A:

U heeft een dier verkregen in Nederland voor 1997
Als de dieren niet aantoonbaar in gevangenschap geboren en gekweekt zijn:
 • Kopie oude bezitsontheffing
 • Als de dieren van eigen nakweek zijn:
 • Kopie van de registratie*; en
 • Kopie van CITES documenten van de ouderdieren
 • Anders een kopie van de registratie*; en
 • Aankoopbewijs of verklaring van de vorige eigenaar
U heeft een dier verkregen in Nederland na 1997
 kopie EG-certificaat
 • Als de dieren van eigen nakweek zijn:
 • Kopie van de registratie*; en
 • Kopie van CITES-documenten van de ouderdieren
U heeft een dier verkregen elders in Europa voor 1997
 kopie EG-certificaat
 • Als u die niet heeft een kopie van de registratie*; en
 • Aankoopbewijs of verklaring van de vorige eigenaar
U heeft een dier verkregen elders in Europa na 1997
Kopie EG-certificaat
U heeft een dier verkregen buiten Europa voor 1984
Kopie uitvoervergunning, indien in het land waar de specimens zijn verkregen CITES reeds in werking was getreden ten tijde van uitvoer;
 • Anders een kopie van de registratie*; en
 • Aankoopbewijs of verklaring van de vorige eigenaar
U heeft een dier verkregen buiten Europa na 1984
Kopie invoervergunning

EC Bijlage B:

U heeft een dier verkregen in Nederland voor of na 1997
Als de dieren van eigen nakweek zijn:
 • Kopie van de registratie*; en
 • Kopie van CITES-documenten van de ouderdieren
 • Anders een kopie van de registratie** en
 • Aankoopbewijs of verklaring van de vorige eigenaar
U heeft een dier verkregen elders in Europa voor of na 1997
Kopie van het EG certificaat*
Anders een kopie van de registratie*; en aankoopbewijs of verklaring van de vorige eigenaar
U heeft een dier verkregen buiten Europa voor 1997

Kopie uitvoervergunning, indien in het land waar de specimens zijn verkregen CITES reeds in werking was getreden ten tijde van de uitvoer;

Anders een kopie van de registratie*;  en aankoopbewijs of verklaring van de  vorige eigenaar
U heeft een dier verkregen buiten Europa na 1984
Kopie invoervergunning

 

* Volgens de Regeling Administratie dient u voor dieren en planten die behoren tot beschermde in- en uitheemse soorten een registratie bij te houden.

Regeling administratie bezit van en handel in beschermde dier- en plantensoorten

 1. wetenschappelijke soortnaam en aantal per soort
 2. datum en plaats van verkrijging
 3. naam, adres en land leverancier
 4. land van herkomst van het specimen, als dit afwijkt bij punt 3
 5. nummer bijbehorend CITES document
 6. datum en plaats van vervreemding
 7. naam, adres en land van de afnemer
 8. nummer bijbehorend CITES document
 9. datum geboorte van het aantal nakomelingen
 10. gegevens soort en code merktekens
 11. datum aanbrenging merktekens
 12. per specimen datum en plaats van sterfte
[info title=”BEZITSVERBOD”]BIJLAGE A
Vrijstelling:
 • Aantoonbaar van 2e latere generatie nakweek én chip vrijgesteld van merkplicht
 • Verkregen vóór 1 juni 1984, mits destijds gemeld of een uitvoervergunning van vóór 1 juni 1984
Ontheffingsplichtig:
 • Niet aantoonbaar van 2e of latere generatie nakweek
 • Aantoonbaar van 2e of latere generatie nakweek, maar geen chip of vrijstelling van merkplicht
[/info]