Participatie in Europees onderzoek ‘Schadelijke gevolgen van de reptielenhandel op soorten en populaties.’

Door Evert Henningheim

Op dit moment zijn we met een groep van 16 auteurs onder leiding van Mark Auliya, bioloog, MSc. Post-doc Researcher verbonden aan het Department of Conservation Biology, Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig, Germany, feitelijke bewijslast aan het verzamelen teneinde een duidelijk beeld te verkrijgen met betrekking tot de schadelijke gevolgen van de reptielenhandel op soorten en populaties. Een focus ligt op de rol van Duitsland als belangrijkste Europese afnemer van huisdier reptielen.
Verder zullen we onderzoek doen naar en analyses uitvoeren op CITES, de EU Wildlife Trade Regulations, EUROSTAT, Lemis (incl. niet-CITES-soorten), IUCN data en het identificeren van case studies over reptielensoorten waar het hobbymatig houden reeds ernstige dalingen heeft veroorzaakt. We zullen ook informatie over handelsnetwerken, dynamiek en smokkelroutes vastleggen binnen de EU. Dit alles zal verwerkt worden tot een scientific paper.

Geef een reactie