Na een tijd van informatie verzamelen, foto’s die gebruikt mogen worden verzamelen en het in elkaar knutselen van een duidelijke structuur, kunnen we jullie nieuwe pagina’s binnen het geslacht Cyclura aanbieden.

Klik hier voor de nieuwe pagina

Op de eerste pagina tref je algemene informatie aan, met onder andere gemeenschappelijke namen, verspreidingsgebied, een algemene beschrijving en CITES informatie. Op het tabblad soorten kan je door middel van klikken op de foto naar de betreffende soort gaan. Voor de soort C. cornuta is informatie beschikbaar voor het houden van deze dieren in gevangenschap. Deze informatie geld uiteraard ook voor het houden van C. nubila.

Op de soort specifieke pagina’s vind je informatie over het natuurlijke biotoop, huisvesting, voeding, voortplanting, gezondheid en conservatie.

Nog niet alle informatie van alle soorten/ondersoorten is volledig, deze zal naar verloop van tijd verder ingevuld worden. We wilden jullie echter niet langer laten wachten op een duidelijke structuur met duidelijke foto’s van de soorten die binnen het geslacht Cyclura vallen.

Met deze nieuwe pagina’s verwezenlijken we een van de doelen van onze stichting, namelijk: kennis verspreiden en op die manier het welzijn van herbivore hagedissen verbeteren.

Cyclura carinata
Cyclura carinata