Afgelopen weken zijn we bezig geweest om een beknopte, informatieve folder te maken, die we kunnen verspreiden op beurzen en andere evenementen.

Doel hiervan is, om informatie over onze stichting, maar ook de verzorging van leguanen bereikbaar te maken voor een grotere groep mensen. In deze folder gaat de aandacht in het bijzonder uit naar Groene leguanen, daar deze soort het meeste gehouden wordt. Uiteraard zijn veel aspecten in de verzorging van Groene leguanen ook terug te koppelen naar de andere doelgroepdieren.

Het viel niet mee om in de beperkte ruimte die er is in een folder, de informatie te plaatsen die we graag wilden plaatsen. Na een hoop gepuzzel zijn we er toch uitgekomen en we zijn dan ook blij met het eindresultaat.

We willen Richard van Printservice Goes bedanken voor het geleverde drukwerk.

folder2015