We kennen natuurlijk allemaal de gewone groene leguaan, Iguana iguana.
Al langer is bekend dat de verschillende eilanden op de Antillen diverse populaties kennen die elk hun eigen karakteristieke eigenschappen hebben.
Op de eilanden Saba en Montserrat zijn de leguanen donker van kleur, nagenoeg zwart. Eerder werden deze dieren gezien als een melanistische soort van I. iguana. Melanisme is eigenlijk het tegenovergestelde van albinisme. Dieren die melanistisch zijn, zijn donkerder van kleur dan soortgenoten.

Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat de leguanen op de eilanden Saba en Montserrat genetisch gezien genoeg verschillen van de gewone groene leguaan, dat ze nu als een eigen soort worden aangemerkt, namelijk Iguana melanoderma. Naast de zwarte kleur bij oudere dieren hebben ze ook een hoge rugkam, zwarte keelwam en een karakteristieke zwarte plek tussen het oog en het oor.
Een van de belangrijke redenen om de soort apart te omschrijven, is dat op deze manier conservatie van deze unieke leguanen doeltreffender kan plaatsvinden.
De leguanen op deze eilanden worden op diverse manieren bedreigd in hun voortbestaan.
Zoals op veel andere eilanden gebeurt met de Antilliaanse leguaan, Iguana delicatissima, worden ook deze dieren bedreigd door hybridisering met geïntroduceerde gewone groene leguanen.
Daarnaast zijn illegale handel en jacht ook problemen waarmee deze soort te kampen heeft.

Bronnen: Zookeys en Science daily

Iguana melanoderma ©Breuil