Een team laat landleguanen vrij op Santiago (Photo © GNPD)

De laatste keer dat er landleguanen (Conolophus subcristatus) waargenomen waren op Santiago Island was tijdens Charles Darwin zijn bezoek in 1835. De herintroductie betekent dat er voor het eerst sinds bijna 200 jaar weer leguanen op het eiland rondstruinen. Het is onderdeel van het lopende ecologische herstel van Santiago Island.

De originele populatie was in de loop der jaren uitgeroeid door de aanwezigheid van invasieve soorten, zoals verwilderde varkens.
Het eiland is tijdens het project Isabela in 2001 vrij gemaakt van deze ongenode gasten.

Het project, waarbij 25 park rangers betrokken waren, om de leguanen weer terug te brengen naar Santigo Island bestond uit vier fases. De eerste fases begonnen aan het eind van afgelopen jaar met het vangen van individuele land leguanen op North Seymour, gevolgd door een overdracht naar een quarantaine periode op Santa Cruz Island.
De derde fase vond plaats op 3 en 4 januari 2019 met de vrijlating van de 1436 leguanen in de kustgebieden van Santiago: Puerto Nuevo en Bucanero. Deze gebieden hebben vergelijkbare ecosystemen als hun natuurlijke habitat en een overvloed aan vegetatie voor hun voedsel.
De laatste en vierde fase begint in februari en omvat het monitoren van de vestiging van de leguanen op het eiland (aanpassingsvermogen), reproductie (identificatie van nesten) en verificatie van biomassa, waaronder de identificatie van hun favoriete planten om te eten en verzamelen van overlevingsgegevens.

Danny Rueda, directeur van ecosystemen voor het park legde uit dat lokale gidsen begin 2016 dit project informeerden over de terugloop van vegetatie op North Seymour, met name cactus.
Deze maatregel beschermt de populatie van circa 5000 landleguanen op dat eiland, vanwege de beperkte beschikbaarheid van voedsel daar.

De landleguaan is een herbivoor dat ecosystemen helpt door het verspreiden van zaden en het in stand houden van open ruimten zonder vegetatie. Als zodanig zal een klein aantal in North Seymour blijven om geen drastische veranderingen in de vegetatiedekking van het eiland te veroorzaken.

De milieuautoriteit in Galapagos zal een permanent beheersprogramma opstellen voor geïntroduceerde soorten, zoals mieren en knaagdieren, om toekomstige broedgebieden van landleguanen in Santiago te beschermen.

Bron: https://www.galapagos.org/newsroom/land-iguanas-release-santiago-2019/