Disclaimer & Privacy Policy

Uitsluiting aansprakelijkheid

Stichting SDGL en haar en haar aanverwante websites trachten de informatie op haar websites zo actueel, volledig en nauwkeurig samen te stellen. Stichting SDGL en haar aanverwante websites  aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg zijn van mogelijke fouten en/of tekortkomingen in de informatie in haar websites of welke het gevolg zijn van technische storingen. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze websites komen toe aan Stichting SDGL en haar aanverwante websites  en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden

Stichting SDGL en haar aanverwante websites  zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op haar website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Bijdragen derden aan discussies

Stichting SDGL en haar aanverwante websites  hanteert strenge normen en waarden voor bijdragen. Dat houdt in dat bijdragen die anderen mogelijk kunnen kwetsen uit discussies worden verwijderd en dat de deelnemer voor verdere deelname aan discussies wordt uitgesloten. Storende en/ of  kwetsende bijdragen kunnen gemeld worden bij info@sdgl.org, zodat Stichting SDGL en haar aanverwante websites  zonodig actie kan ondernemen.

 

Privacy Statement

Anoniem bezoek

U kunt onze websites anoniem bezoeken. Uw clickgedrag wordt geregistreerd en kan worden gebruikt voor statische doeleinden, marketingactiviteiten of de inrichting van de websites te optimaliseren. Hiervoor leggen wij geen individuele persoonlijke gegevens vast.

Registratie persoonlijke gegevens

Indien een bezoeker door het invullen van een aanvraag- of contactformulier persoonlijke gegevens verstrekt aan Stichting SDGL en haar aanverwante websites  dan zullen deze gegevens opgeslagen worden in database en als vertrouwelijke informatie worden beschouwd. Alleen geautoriseerde medewerkers van de Stichting SDGL en haar aanverwante websites  hebben toegang tot deze vertrouwelijke gegevens en zullen deze gegevens gebruiken voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn. Stichting SDGL en haar aanverwante websites  zullen persoonlijke gegevens nooit aan derden bekend maken of verkopen, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Vragen:

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Stichting SDGL via email adres info@sdgl.org

Contact webmaster

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud dan wel technische aspecten met betrekking tot deze website, dan kunt u deze rechtstreeks mailen aan de webmaster middels het mailadres website@sdgl.org

Wijzigingen

Stichting SDGL en haar aanverwante websites  behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer en / of het privacy statement.

Geef een reactie