Ctenosaura melanosterna Assurance Colony

Door Evert Henningheim

De Ctenosaura melanosterna is endemisch aan Honduras en komt voor op de Cayos Cochinos archipel welke in het Hondurese kustgebied ligt. Ook op het vaste land van Honduras, in de Rio Aguan vallei bevindt zich een populatie. Deze soort is op de red list gekwalificeerd als ‘endangerd’. Dit komt omdat deze leguanensoort in diverse subpopulaties leeft. De vastelandopulatie onder grote druk staat door bejaging en habitatverlies en daardoor gestaag afneemt. De leguanen op de eilandengroep stabiel lijkt te zijn maar hybridisatie met Iguana iguana een potentiele dreiging is. Daarnaast liggen de eilanden in een orkaangebied. Een orkaan kan hele populaties in één keer wegvagen.

De SDGL heeft samen met de ESF een stamboek voor Ctenosaura melanosterna opgezet waarbij de doelstelling is een dna zuivere populatie in gevangenschap te bewerkstelligen. Deze populatie kan gezien worden als een assurance colony. Mocht de populatie in het wild verloren gaan dan is er nog een backup waarop terug gevallen kan worden.

Momenteel wordt de assurance colony op diverse locaties gehouden in Nederland, Finland, Helsinki, Oostenrijk en de Verenigde Staten.

Verspreidingsgebied: Rio Aguan vallei en de eilanden, Cayos Cochinos Grande, Cayo Cochinos Menor, en Chachahuate, Honduras  (sdgl verspreidingsgebied update 2008)
Diergrootte: Mannen tot 90 cm. SVL totale lengte Vrouwen tot 68 cm. SVL totale lengte
Status: I.U.C.N. Red List – Endangered
Wetgeving: C.I.T.E.S. – appendix 2
Overgebleven aantallen: Minder dan 5000

Geef een reactie