Jamaica iguana head start rapport april, 2012
 
Bron: Evert Henningheim
Het dierenartsen team van Fort Worth Zoo heeft samen met de onderzoekers Dr Byron Wilson van de University of the West Indies, te Kingston en Tandora Grant van San Diego Zoo een gezondheidsscreening op de opgroeiende Jamaicaanse leguanen (Cyclura collei) uitgevoerd, welke in Hope Zoo te Kingston Jamaica leven.
Er zijn 226 Jamaicaanse leguanen medisch geëvalueerd, gewogen en gemeten. Twee leguanen zijn niet gescreend, deze hielden zich mogelijk verscholen in holen onder de grond.

Op 16 maart zijn de eerste 6 leguanen, welke voor uitzetting in het wild geschikt waren bevonden tijdens een door Byrons georganiseerde biologiestudenten veldtrip vrijgelaten. Vervolgens zijn er op 30 en 31 maart in totaal 13 dieren door de crew van Byron vrijgelaten.

Tussen 1996 en 2012 zijn er in totaal 174 opgegroeide dieren in het wild vrijgelaten!

Dit jaar is er ten opzichte van vorig jaar een betere groei bij de dieren waargenomen. Tevens is het idee geopperd om de opkweekkooien meer naar de buitenrand van de dierentuin te verplaatsen. Deze zijn dan niet meer toegankelijk voor het publiek. Het voordeel hiervan is dat er dan mogelijkheden zijn om de dieren ruimer te plaatsen, en het jaarlijks opkweek proces potentieel te vergroten.

Er zal onderzocht worden of de groei van dieren in hun eerste levensjaar van invloed is op de wijze waaronder zij gehouden worden. Daarom zullen Orlando en Quarrie 5 leguanen welke geboren zijn in 2011 separaat van elkaar in kooien op laten groeien. Deze groei zal worden vergeleken met een controlegroep dieren waarvan het gewicht met de individuele dieren overeenkomt. Deze leguanen worden dan in een gemeenschappelijk verblijf gehouden.

De crew van links naar rechts: Kim Westbrook, Dr. Byron Wilson, Nancy Lung, Armed Rasberry, Tandora Grant, and Orlando Robinson.