Mondrot (Ulcerative Stomatitus)

Ulcerative stomatitis, beter bekend als mondrot, is een bacteriële aandoening welke men vaak tegenkomt in combinatie met ander kwalen. Elke aandoening die de werking van het immuunsysteem verlaagt, kan lijden tot mondrot. Daarom kan mondrot ook voorkomen in samenhang met b.v. aan voeding gerelateerde ziekten, dystocia (legnood), infectie ziekten of stress. Maar ook verkeerde huistvestings omstandigheden waarbij de dieren niet bij hun optimale temperatuur worden gehouden Schaafwonden aan de bek van het reptiel kunnen infecties teweeg brengen of een uitbreidende mondrot. Het komt echter bij leguanen minder voor dan bij andere reptielensoorten.

Mondrot kan resulteren in een opeenvolging van lokale botontstekingen, geïnfecteerde tandwortels en bloedvergiftiging. In sommige gevallen, wanneer er etterig materiaal wordt ingeademd kan er een heftige longontsteking ontstaan.

Behandeling

Over het algemeen reageert mondrot goed op wondtoilet* en Nolvasan spoelingen gecombineerd met een breed spectrum antibioticum voor zowel de grampositieve als de gramnegatieve bacteriën.

Door het gebruik van antibiotica kan de flora in de bek ontregeld worden, waardoor de ontsteking gecompliceerd kan worden door een schimmel infectie. Door een bacteriologisch onderzoek met antibiogram van vocht of liefst materiaal verkregen uit de dieper gelegen plaats van de verwonding (dit is over het algemeen minder verontreinigd dan een oppervlakkig uitstrijkje) kan men beoordelen of men het juiste antibioticum gebruikt. De vooruitzichten van genezing hangen samen met de mate van uitgebreidheid van de ontstekingen, de onderliggende oorzaak en adequaatheid van de behandelingen.

  • Bij mondrot moet je alle dode weefsel, de pus en loszittende tanden verwijderen. Bij slangen wordt dan gespoeld met waterstof 3% oplossing, waarna lokaal in de wonden een antibioticum zalf wordt aangebracht. Vervolgens wordt het dier op een systemisch antibioticum gezet.

Geraadpleegde literatuur:

Auteur, Evert Henningheim

Elliot R. Jacobson, DVM, PhD, DACZM (2003) Biology, Husbandry, and Medicine of the Green Iguana. Original edition., Krieger Publishing Company, Malabar, Florida, USA.
Tekstuele controle an advies: Dr. Marja Kik Dierenarts