De inheemse Antilliaanse leguaan komt nu nog voor op het eiland Sint Eustatius, maar dreigt daar te verdwijnen. Stichting RAVON en St. Eustatius National Parks (STENAPA) starten een grote actie om het dier voor uitsterven te behoeden.

Ooit kwam de inheemse Antilliaanse leguaan (Iguana delicatissima) met tienduizenden voor in het noordelijke deel van de Kleine Antillen, van het eiland Anguilla tot aan Martinique. Na de komst van de Europeanen nam de populatie sterk af door het verdwijnen van leefgebieden, stroperij voor consumptie en de introductie van nieuwe diersoorten zoals de groene leguaan (Iguana iguana) en de mangoeste. Op Sint Eustatius leven naar schatting nog een paar honderd exemplaren.

Het Nederlandse Caribische eiland is afhankelijk van toerisme als inkomstenbron voor de plaatselijke bevolking. De zeldzame leguaan vormt daarbij een belangrijke bezienswaardigheid. Het dier eet vooral planten, vruchten en bloemen en is belangrijk voor het verspreiden van zaden van verschillende tropische planten op het eiland. Het verdwijnen van deze soort zou een groot ecologisch en economisch verlies betekenen voor de regio.

Actie
RAVON (Stichting Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) en STENAPA hebben een reddingsplan gemaakt om de Antilliaanse leguaan voor toekomstige generaties te behouden. Natuuronderwijs aan schoolkinderen en leraren gaat daarbij hand in hand met onderzoeksprojecten om bewustwording te vergroten. Het leefgebied wordt bewaakt door de bescherming van ei-afzetplaatsen, het herstel van leguaanvriendelijke tuinen en terreinen en het voorkomen van verdrinking in waterputten.

SOS Iguana
Om kennis over dit programma te vergroten is de website SOS iguana opgezet. Door middel van crowdfunding willen RAVON en STENAPA via deze site een deel van het programma financieren. Zo kun je de actie steunen met het adopteren van een leguaan. Verder kunnen scholen er speciale lespakketten over de leguaan downloaden.

Meer weten? Helpen?
Wil je de bescherming van de Inheemse Antilliaanse Leguaan steunen? Dat kan! Op de SOS iguana website kun je zien wat je zelf kunt doen en welke stappen STENAPA en RAVON ondernemen om de leguaan te beschermen.

Stichting Doelgroep Groene Leguanen steunt RAVON en STENAPA met dit project.

Banner_02

Tekst: Bart Kluskens (RAVON)