Regionale workshop gehouden voor de Antilliaanse leguaan (Iguana delicatissima) op Anguilla.

Door: Tim van Wagensveld

In maart 2018 is er een workshop georganiseerd in het teken van de bedreigde Antilliaanse leguaan (Iguana delicatissima) op de Brits overzeese eiland Anguilla. Vertegenwoordigers van alle eilanden waar I. delicatissima nog voorkomt waren hierbij aanwezig. Wij vertegenwoordigde St. Eustatius, een bijzondere gemeente van Nederland, met onder andere: de directrice Clarisse Buma, en terrestrische ranger, Rupnor Redan, van de St. Eustatius National Parks (STENAPA), Sandra Bijhold van Diergaarde Blijdorp, en ondergetekende namens RAVON. Verder waren er vertegenwoordigers van Anguilla, St. Maarten, St. Barthélemy, Dominica, Guadeloupe, en Martinique aanwezig. Tijdens de workshop zijn er per eiland presentaties gegeven; is er gewerkt aan veldwerk technieken; en zijn doelstellingen voor de toekomst opgesteld.

De Antilliaanse leguaan staat onder zeer hoge druk door onder andere: habitat verlies; de jacht; loslopend vee; geïntroduceerde exoten zoals mangoesten; en hybridisatie met de groene leguaan (Iguana iguana). Het bleek al snel tijdens de eerste meeting dat alle eilanden met nagenoeg dezelfde problemen kampen. Om van elkaar te leren zijn daarom de verschillende problemen uitvoerig met elkaar besproken. Omdat de problematiek per eiland toch nog heel erg anders kan zijn door bijvoorbeeld verschillende geografische omstandigheden, type bebossing, of politieke wil, hebben we oplossingsgericht gewerkt per eiland. Hierdoor hebben we gezamenlijk, per eiland, realistische doelstellingen samengesteld tot in ieder geval het jaar 2021.

Voor St. Eustatius willen we op de korte termijn onder andere:

  • Rangers certificeren als Buitengewoon Opsporing Ambtenaar (BOAs).
  • Nieuwe nest plekken creëren voor leguanen. 
  • Katten en ratten afschieten in de Nationale Parken.
  • Continuïteit in populatie monitoring en een nieuwe populatie schatting maken.
  • Continuïteit in het zoeken naar hybride/groene leguanen.
  • Communicatie met de lokale gemeenschap door middel van bijvoorbeeld: het aanbieden van school activiteiten, een leguanen dag organiseren, en mensen een dag met de rangers laten mee lopen.

Op de lange termijn willen we onder andere:

  • Een in-situ headstarting project.
  • Een ex-situ conservatie programma in samenwerking met Diergaarde Blijdorp en Durell Zoo.
  • Werken aan een oplossing voor loslopend vee in de Nationale Parken, wat politiek gevoelig ligt en al jaren een probleem is.

Naast dat er eiland specifiek is gekeken naar problemen en mogelijke oplossingen, zal er ook een regionaal bestuur worden opgericht met één of twee vertegenwoordigers van Anguilla, St. Barthélemy, en St. Eustatius. Het is de bedoeling dat dit bestuur ongeveer elk half jaar tot een jaar samen komt. Dit bestuur zal toezien op het verloop van de doelstellingen de komende vijf jaar, en de samenwerking tussen de eilanden vergroten met betrekking tot het beschermen van de bedreigde Antilliaanse leguaan. 

Na afloop was iedereen razend enthousiast, en hadden we echt het idee dat er progressie is geboekt, met name in de samenwerking tussen de eilanden.

Dankzij een bijdrage van Stichting Doelgroep Groene Leguanen (SDGL) en de Iguana Specialist Group (ISG), kon ik namens RAVON en St. Eustatius mee naar de workshop om te werken aan een betere toekomst voor de Antilliaanse leguaan.

Iguana delicatissima op Anguilla ©Tim van Wagensveld

Door de workshop heeft ons team een juveniele Antilliaanse leguaan kunnen vinden tijdens nacht veldwerk. Dit exemplaar is slechts de 19e I. delicatissima nog bekend van Anguilla, waar de groene leguaan ook zit, en de eerste Antilliaanse leguaan dat gevonden is sinds oktober 2017. Genetisch onderzoek heeft bevestigd dat het inderdaad om een Antilliaanse leguaan ging. Het dier is inmiddels uitgezet op Prickely Pear East, een klein satelliet eiland dat behoort tot Anguilla, waar ook de 18 andere Antilliaanse leguanen afkomstig van Anguilla eerder zijn uitgezet.