IUCN – SSC -Iguana Specialist Group Dominica 2009

Door Evert Henningheim

De conservatiewerkzaamheden in 2009 stonden ten aanzien van Dominica in het teken van het opstellen van een Iguana delicatissima Conservation Action Plan. Daarnaast hebben we observaties verricht ten aanzien van de Iguana delicatissima populaties en haar leefgebieden.

Het Iguana delicatissima Conservation Action Plan bestaat uit 15 actie stappen welke meetbare korte tot middellange termijn resultaten opleveren.

De 3 belangrijkste pijlers van dit plan zijn:

 1. Vergroten van de kennis aangaande Iguana delicatissima.
 2. Beschermen van de Iguana delicatissima populatie  en het beperken van de bedreigingen voor hun voortbestaan.
 3. Communicatie.

1.   kennis vergroting van de Iguana delicatissima 

Allison Alberts, Vincent Arenales del Campo, Daniel Ariano-Sánchez, Bertrand Jno. Baptiste, Kelly Bradley, Michel Breuil. Joe Burgess, Ronald Charles, Steve Conners, René Dumont, Stephen Durand, Machel Emanuel, Cielo Figuerola, Robert Fisher, Rene Gaal, Glenn Gerber, Tandora Grant, Fortuné Guiougou, Evert Henningheim, Kirsten Hines, Mike Hoffmann, Petrea Honeychurch, Rick Hudson, John Iverson, Arlington James, Chuck Knapp, Jim Kushlan, Caroline Legouez, Jeff Lemm, Chad Montgomery, Stesha Pasachnick,  Bonnie Raphael, Ivan Rehák, Leslie Ruyle, Catherine Stephen, Rick van Veen, Tarren Wagener, Bruce Weissgold, Mark Welch, Tom Wiewandt, Byron Wilson, Randolph Winston
Allison Alberts, Vincent Arenales del Campo, Daniel Ariano-Sánchez, Bertrand Jno. Baptiste, Kelly Bradley,
Michel Breuil. Joe Burgess, Ronald Charles, Steve Conners, René Dumont, Stephen Durand, Machel Emanuel,
Cielo Figuerola, Robert Fisher, Rene Gaal, Glenn Gerber, Tandora Grant, Fortuné Guiougou,
Evert Henningheim, Kirsten Hines, Mike Hoffmann, Petrea Honeychurch, Rick Hudson, John Iverson,
Arlington James, Chuck Knapp, Jim Kushlan, Caroline Legouez, Jeff Lemm, Chad Montgomery, Stesha Pasachnick,
Bonnie Raphael, Ivan Rehák, Leslie Ruyle, Catherine Stephen, Rick van Veen, Tarren Wagener, Bruce
Weissgold, Mark Welch, Tom Wiewandt, Byron Wilson, Randolph Winston

 

A)  Het onderzoeken van Iguana delicatissima en Iguana iguana populaties in de Franse Antillen.Door de snelle, relatief recente veranderingen in de verspreiding van beide leguaan soorten, met name de toename van Iguana iguana, is het van het grootste belang om deze 2 soorten en de hybriden geografisch in kaart te brengen. Genoverdrachtstudie van Iguana delicatissima, Iguana iguana en hybriden maakt deel uit van dit onderzoekstraject.

B)  De biologie van Iguana delicatissima populaties bestuderen. Kennisvergroting van deze soorten. Biologie, ecologie en de mate van bedreigde status van subpopulaties is een belangrijk punt. De onderzoeksresultatenleveren de optimale behoeften van de soort op waar vervolgens gericht actie op uitgezet kan worden. Het plan voorziet tevens in studie van de populatie structuur en dynamiek, populatiegrootte assessment, habitat gebruik, en fok parameters.

C)  Bestudeer de impact van de belangrijkste bedreigingen van invasieve uitheemse soorten. De impact van predatie door ratten en mangoesten op iguana eieren en juveniele dieren zullen worden bestudeerd. Ook analyse van de interactie tussen Iguana delicatissima, Iguana iguana, en andere vreemde soorten in termen van leefgebied wijziging, concurrentie voor voedsel, nestplaatsen, en schuilplekken. Eliminatie van de soort door de hybridisatiedreiging tussen de twee leguanensoorten zullen worden onderzocht.

2.   Bescherm de Iguana delicatissima populatie en neem de bedreigingen weg. 

A)  Conserveer Iguana delicatissima populaties die bedreigd worden door de Iguana iguana. Beheersing van de verspreiding en toename Iguana iguana vragen om nieuwe wetgeving. Om dit mogelijk te maken zijn situatriebeschrijvingen en het vastleggen van regulerende acties noodzakelijk.

B)  Bewerkstellig nieuwe Iguana delicatissima populaties. Iguana delicatissima individuen moeten worden verplaatst naar nieuwe geïsoleerde sites om het aantal uit te breiden. Translocatie naar omgevingen die optimaal zijn voor de Iguana delicatissima kan een levensvatbare instandhoudingsinstrument zijn zoals eerder getest is in Martinique op Islet Ramiers.

C)  Versterk kweekprogramma’s. Bewerkstelligen van samenwerkingsverbanenden met de internationale instellingen (Jersey, UK; Memphis en San Diego dierentuinen, USA) die ervaring hebben met het fokken in gevangenschap van Iguana delicatissima om:

 1. meer kennis te vergaren over de voortplanting en kweek van de soort.
 2. kennis delen van het houden van Iguana delicatissima in gevangenschap
 3. het in gevangenschap conserveren van Iguana delicatissima uit verschillende geografische gebieden als verzekering tegen populatieverliezen.

  Iguana delicatissima
  Iguana delicatissima

D)  Bescherm de leefomgeving van de Iguana delicatissima. Acties op dit gebied zijn:

 • Invoering van een adaptieve strategie.
 • Het verbeteren van de ecologische behoeften van de soorten in beschermde gebieden.
 • Het verbeteren van bestaande/lopende acties, zoals het herstel van nestplaatsen.
 • Nieuwe acties ontwikkelen voor lokale beheerplannen. Creëren van nieuwe nestplaatsen, herstel van vegetatie, hekwerkafscheidingen om Iguana delicatissima populatiegebieden te beschermen.

3.   Communicatie

A)  Onderwijs en voorlichting voor scholen, instellingen, en de bevolking. De doelstellingen voor het onderwijs zijn talrijk. Iguana delicatissima en haar biologie zal de aandacht doen vestigen op de beschermde status en de bedreigingen van deze soort, het ontwikkelen van wetgeving en invoering van een actieplan. Een communicatieplan is ontwikkeld om partnerorganisaties te ondersteunen en begeleiden in het creëren van communicatie-instrumenten en projecten om deze doelstellingen te behalen. Voorbeelden zijn ontwikkeling van regionale en nationale onderwijsprogramma’s voor scholen, bewoners, en bezoekers. De inzet van media, het ontwikklenen van publiciteitsmateriaal voor luchthavens en havens om translocatie van Iguanaiguana tegen te gaan.

B)  Samenwerken met regionale en internationale eilanden. Een Nationale Acties Plan voor de Kleine Antillen Iguana is ontwikkeld voor de Franse Antillen. Zaak is de krachten te bundelen met de IUCN SSC Iguana Specialist Group en partners van de andere eilanden om deze leguanensoort te beschermen.

 

Iguana delicatissima
Iguana delicatissima
Iguana delicatissima
Iguana delicatissima

Geef een reactie