Wil je Stichting Doelgroep Groene Leguanen graag steunen, zonder direct donateur te worden? Dat kan ook.
Elke financiële ondersteuning is welkom, hoe klein deze ook is.
Mocht u iets kunnen missen, dan kan dit overgemaakt worden op:

IBAN: NL06 INGB 0000 0528 74 ten name van: St. Doelgroep Groene Leguanen, Haarlem, Nederland, onder vermelding van “vrije gift”

Wil je dat je donatie naar een specifiek conservatieproject gaat? Vermeld dan de projectnaam erbij. Wij zorgen ervoor dat de volledige donatie bij dit project terecht komt.