Voortgangsverslag over het head start opkweekprogramma van Brachylophus vitiensis (Monuriki eiland leguanen), te Kula Eco Park, Fiji

Door Evert Henningheim

Dit verslag komt voort uit informatie en bevindingen  van  Peter Harlow (Taronga Conservation Society Australië)  en Ramesh Chand  (Kula Eco Park)

Mei 2014

Tussen April 2010 en februari 2012, werden eenentwintig Brachylophus vitiensis leguanen gevangen genomen op Monuriki eiland en vervoerd naar de opkweek faciliteiten in Kula Eco Park, Korotoga, Fiji. Leguanen zijn gewoonlijk solitair levend maar ze worden voor de nakweek 3-4 maanden per jaar aan elkaar gekoppeld. Momenteel bedraagd de totale gevangenschapspopulatie 50 dieren. 18 zijn wildvang leguanen en 32 zijn hun nakomelingen uit 9 legsels. Deze eieren zijn uit een totaal van 17 Monuriki founder leguanen: 8 mannetjes en 9 vrouwtjes. Daarnaast zijn er 9 gezonde eieren uit twee verschillende leguanenparen voortgekomen.

Analyse van de gevangen dieren laat een genetische diversiteit van 0.9590 zien, wat betekent dat het 95.90% van de theoretische genetische diversiteit van de gehele bevolking bevat. De tijd is nu aangebroken om de in gevangenschap gekweekte Brachylophus vitiensis op Monuriki uit te zetten. We hebben berekend dat met het vrijlaten van 10 jonge head start Fiji leguanen welke uit 4 kweekparen kweekparen zijn voortgekomen de genetische diversiteit van de resterende gevangen kolonie daalt tot ongeveer 0.9540.  De headstart leguanen hebben bij het vrijlaten een leeftijd van tussen de twee en vier jaar.

Achtergrond

Eind 2011 werden geiten en Pacific ratten verwijdert  van het onbewoonde Monuriki eiland. Dit eiland valt onder de groep Mamanuca eilanden van Fiji. De Brachylophus vitiensis populatie op het eiland was sterk dalende. Daarom werd door Mataqali Vunaivi, de traditionele bewoners van Monuriki, toestemming om de resterende Fiji leguanen te vangen en in te zetten als kweekgroep voor head start dieren in Kula Eco Park. De gevangen dieren zullen weer worden uitgezet als na het verwijderen van de geiten en ratten, de vegetatie op het eiland weer hersteld is. De Brachylophus vitiensis op Monuriki onderscheiden zich genetisch van alle andere populaties. Tevens zijn zij de grootste leguanensoort in de Stille Oceaan (Keogh et al., 2008). De Monuriki Fiji leguaan is zo kenmerkend dat mogelijk kan worden omschreven als een nieuwe soort (R. Fisher, pers comm). Om deze reden werd een gevangenschaps assurance kolonie samengesteld voor nakweek in Kula Eco Park. Deze headstart kooien zijn mede tot stand gekomen door de Stichting Doelgroep Groene Leguanen.