Excessieve bloed calciumverhouding (Hypercalcemia)

De oorzaken van een te hoog calciumgehalte in het bloed zijn tamelijk goed vastgesteld bij zowel dieren als bij mensen. Bij reptielen zijn de oorzaken:

  • Overmatig opname van calcium via het maag darmstelsel
  • Verhoogde werking van de bijschildklier
  • Kwaadaardige tumoren die op het beendergestel inwerken
  • Overmatige werking van de schildklier
  • Vitamine A en D vergiftiging (vitamine D in hoge dosering zorgt voor het oplossen van bot en een verhoogde opname van calcium via het darmkanaal)

 Een sterk verhoogde bloed/calciumverhouding veroorzaakt defecten aan het beendergestel, hartaandoeningen, shock, nieraandoeningen en kan bij zeer hoge concentraties de dood tot gevolg hebben. Het zou kunnen dat bot- en hartafwijkingen niet door de eigenaar van een leguaan worden opgemerkt. In geval van shock en nierfalen is behandeling meestal te laat.

De beste manier om deze problemen te vermijden is om voorzichtig aan te doen met het toedienen van calcium en vloeibare vitamine D3. De veiligste methode om te zorgen dat de leguaan voldoende vitamine D3 krijgt, is te zorgen voor direct zonicht of kunstmatige UVB straling. Direct zonlicht betekent dat er geen glas tussen mag zitten, net zomin als regulier plexiglas. Er is wel plexiglas in de handel wat UVB straling doorlaat. Calcium dient goed bewaakt te worden en nooit overgedoseerd.

Geraadpleegde literatuur:

Auteur: Evert Henningheim

Elliot R. Jacobson, DVM, PhD, DACZM (2003) Biology, Husbandry, and Medicine of the Green Iguana. Original edition., Krieger Publishing Company, Malabar, Florida, USA.
Tekstuele controle en advies: Dr. Marja Kik, dierenarts voor reptielen