Hoe werkt een feces onderzoek?

Om flagellaten, wormeieren en coccidien goed te kunnen waarnemen zal de mest van een reptiel onderzocht dienen te worden. Dit soort onderzoek gebeurt microscopisch. Op zich kan je dit zelf doen maar de moeilijkheid zit in het herkennen van de parasieten en eitjes. Daarnaast zal je een telling moeten houden om bijvoorbeeld bij flagellaten te kunnen vaststellen of de hoeveelheid aanwezig zijnde normaal is of te hoog. Alleen een geoefend laborant of dierenarts zal dit type onderzoek goed naar waarde kunnen inschatten en daar eventueel medicatie op af stemmen. De mest dient zo vers mogelijk te worden aangeleverd. Parasieten zullen namelijk sterven als de mest te oud is en dus een onjuist beeld geven bij een fecesonderzoek. Eventueel kan de dierenarts een cloaca swab nemen. Hierbij wordt materiaal weggenomen uit de cloaca.

De microscoop

Het meest belangrijke instrument voor waarneming van parasieten is de microscoop. Een binoculair microscoop is voor de professionele wereld handig. Je kijkt dan met beide ogen door het oculair. Dit zorgt ervoor dat je minder moe wordt door het turen. Een monoculair ” met een oog” is voor de amateur voldoende en een stuk goedkoper. Voor het waarnemen van deze parasieten heb je een oculair ” het deel waar je door kijkt” nodig van minimaal 10X vergroting. Het objectief ” de lens boven het preparaat” heeft een vergroting van minimaal 40 nodig.

Mest

Voor onderzoek dien je zo vers mogelijk de mest aan te leveren. Dit is zeer belangrijk omdat de kleurloze flagellaten snel dood gaan. Hierdoor kan je ze vrijwel niet meer waarnemen. Dit zal de telling van de hoeveelheid aanwezige flagellaten onnauwkeurig maken. Het koelzetten of invriezen van mest zal niet bijdragen aan een beter te houden microscopisch onderzoek.

Aanmaken preparaat

Aan een deel van de mest wordt een beetje fysiologische zoutoplossing toegevoegd. Dit wordt gemengd tot een homogene massa.

Twee druppeltjes preparaat plaats je afzonderlijk op een objectiefglaasje voor het natief preparaat. 1 van beide druppeltjes meng je met een druppel Lugol. Lugol is een stof die Entamoeben kleurt. Beide druppels worden afgedekt met een dekglaasje. Hierna kan dit met een microscoop onderzocht worden.

Ophopingstest

Met het overige deel van het faeces kun je een Fecalyzer ophopingstest doen. Hiervoor heb je een speciaal testbuisje nodig. Dit buisje vul je voor 1/3 deel aan faeces. Daarbij gaat een scheutje ophopingsvloeistof (Fasol) Dit wordt gemengd. Het zeefje wat bij het testbuisje hoort wordt terug geplaatst op zodanige wijze dat dit goed aansluit. Het dient zodanig afgevuld te worden dat er een bolling van vloeistof op de bovenrand van het buisje ontstaat. Dit wordt afgedekt met een afdekglaasje. Er moet dus vloeistof tegen het glaasje aankomen. Dit dient minimaal 20 minuten zo weggezet te worden. Wormeieren en coccidien komen hierdoor naar boven drijven en gaan in het filmpje onder het dekglaasje zitten. Dit dekglaasje kan vervolgens met een vergroting van 100 of 400 worden bekeken.

AuteurEvert Henningheim

Bron:Biology, Husbandry and Medicine of the Green Iguana, Auteur Elliot R Jacobson DVM, PHD, DACZM
Melissa Kaplan Green Iguana Care collection, auteur Melissa Kaplan