Door: Yoni van Uden in samenwerking met René Gaal en Bart Kluskens

De inheemse Antilliaanse leguaan komt nu nog voor op het eiland Sint Eustatius, maar dreigt daar te verdwijnen.

Ooit kwam de inheemse Antilliaanse leguaan (Iguana delicatissima) met tienduizenden voor in het noordelijke deel van de Kleine Antillen, van het eiland Anguilla tot aan Martinique. Na de komst van de Europeanen nam de populatie sterk af door het verdwijnen van leefgebieden, stroperij voor consumptie en de introductie van nieuwe diersoorten zoals de groene leguaan (Iguana iguana) en de mangoeste. Op Sint Eustatius leven naar schatting nog een paar honderd exemplaren.

Het Nederlandse Caribische eiland is afhankelijk van toerisme als inkomstenbron voor de plaatselijke bevolking. De zeldzame leguaan vormt daarbij een belangrijke bezienswaardigheid. Het dier eet vooral planten, vruchten en bloemen en is belangrijk voor het verspreiden van zaden van verschillende tropische planten op het eiland. Het verdwijnen van deze soort zou een groot ecologisch en economisch verlies betekenen voor de regio.

Actie
Diverse natuurorganisaties werken nu samen aan een reddingsplan om de Antilliaanse leguaan voor toekomstige generaties te behouden. Natuuronderwijs aan schoolkinderen en leraren speelt daarbij een belangrijke rol. Bescherming van het leefgebied gebeurd onder andere middels het beschermen van de ei-afzetplaatsen. Ook zetten we ons in om het voor de bewoners van St. Eustatius mogelijk te maken om hun tuinen leguaan-vriendelijk in te richten. Zo wordt er op het eiland veel gebruik gemaakt van gaas om tuinen af te schermen. Hierdoor kunnen leguanen verstrikt raken, maar ook moeilijk ontsnappen aan bijvoorbeeld (waak)honden. Een mogelijke oplossing voor dit probleem zou bijvoorbeeld een dog-fence systeem zijn. Ook de inrichting van tuinen zou verbeterd kunnen worden op de manier dat leguanen gemakkelijker kunnen vluchten bij gevaar. Daarnaast zijn er op het eiland nog veel verlaten waterputten. Deze opslagplaatsen voor water werden traditioneel gebruikt voor huishoudelijk gebruik. Leguanen kunnen hier onbedoeld in terecht komen, maar kunnen er vervolgens onmogelijk weer uit klimmen. Een effectieve oplossing hiervoor is het plaatsen van trappen, zodat de dieren er uit zichzelf weer uit kunnen komen.
Verder is hybridisatie met de groene leguaan (Iguana iguana) een groot gevaar. Daarom zijn we nu bezig met diverse maatregelen om dit te voorkomen.

Meer weten? Helpen?
Wil je de bescherming van de Inheemse Antilliaanse Leguaan steunen? Dat kan! Op de SOS iguana website kun je zien wat je zelf kunt doen.
Zo kun je onder andere je eigen leguaan adopteren en een naam geven.
Zo hebben wij als stichting “Dutchy” geadopteerd, vernoemd naar Dutch Iguana Foundation (onze internationale naam)

Wat doen wij?
Stichting Doelgroep Groene Leguanen werkt samen met RAVON vanuit Nederland om STENAPA (St. Eustatius National Parks) in st. Eustatius bij te staan bij onderzoek, educatie, fondsenwerving en bescherming.
Op dit moment wordt er achter de schermen druk gewerkt om de diverse projecten ondersteuning te bieden.

Banner_02