Reptielen houden in de toekomst ja of nee
#21
Minister Veerman heeft informeel (tijdens de
presentatie van het Actieplan van het Forum
Welzijn Gezelschapsdieren op 23 maart) en
formeel (brief naar de 2e Kamer 15 mei)
verzocht om, de al enkele jaren geleden
aangeboden zogenaamde positief/
negatieflijsten voor dieren, verder uit te
werken om deze te kunnen opnemen in de
regelgeving.

Hiervoor is onlangs een Werkgroep door het
Forum samengesteld die deze zomer al moet
rapporteren. Het verzoek van Veerman is om te
komen tot een werkbare negatieflijst.

Het standpunt dat het PVH binnen deze
Werkgroep inneemt is als volgt:
• Als er een negatieflijst komt zal deze
nagenoeg gelijk zijn aan de
negatieflijsten zoals opgesteld door de
RDA in 2003 en 2004.

• Hoogstens zullen de lijsten uit
praktische overwegingen
vereenvoudigd worden door geen
afzonderlijke soorten op te nemen,
maar te werken met genera en
families.

• De dieren die in de oorspronkelijke
lijsten staan genoemd met een
voetnoot 2 (huisvesting en verzorging)
zijn erkend houdbaar en komen niet op
de negatieflijst terecht.

• Vogels waarvan met voetnoot 6
kweekverslagen worden vereist, blijven
tenminste een eerste periode van 2
jaar positief om de organisaties de
gelegenheid te geven de eventueel
ontbrekende kweekverslagen aan te
leveren.

• Gehouden roofvogels en uilen worden
van de negatieflijst verwijderd, omdat
een destijds geadviseerd
vergunningstelsel er niet zal komen.

• De bedoeling is ten slotte dat de lijsten
iedere twee jaar kunnen worden
herzien afhankelijk van nieuw
verkregen informatie.

Mocht een houder soorten bezitten die
straks mogelijk toch op de negatieflijst
staan, dan behoeft de eigenaar zich
vooralsnog geen zorgen te maken.
Deze dieren mogen bij het ingaan van
de regeling gewoon gehouden worden
(zgn. ‘uitsterfconstructie’).

Conclusie
Zoals de zaken er nu uitzien blijven alle
oorspronkelijke afspraken (betreffende
kweekverslagen en voetnoten) gehandhaafd en
is er geen enkele reden tot onrust.
Reply
#22
Positief en Negatieflijst Reptielen & Amfibieën
Reply
#23
Ik liep een beetje achter met aanvullende informatie maar hier dan de huidige stand van zaken. Minimale houdbaarheidseisen is aangepast daar deze naam teveel beperkingen zou gaan opleggen. Je bakent namelijk de grenzen af. Deze is verandert in huisvestingsrichtlijnen!

Voor de groep herbivore hagedissen waar de Stichting Doelgroep Groene Leguanen voor staat zijn de huisvestingsrichtlijnen inmiddels vastgesteld en aangeboden.
Deze betreft meerdere soorten dan dat de site momenteel vermeld.

Hier de volledige lijst;
Brachylophus spp.
Ctenosaura spp.
Cyclura spp.
Dipsosaurus
Hydrosaurus spp.
Iguana spp.
Sauromalus spp.
Uromastyx spp.

Voornoemde informatie is verwerkt bij het Platvorm Verantwoord Huisdierbezit.
Reply
#24
dat is duidelijk en voor velen een geruststelling Idea Wink
Tessoro  en Bimbo (iguana iguana rhinolopha)
een hond, Philos (X border collie / friese stabij)
http://drakieonline.haaralbums.nl/
Reply
#25
Maar we zijn er nog lang niet. De dierenbescherming wil nog steeds alles verbieden. Wat zij wensen gaat echt heel erg ver. Dit betekend dat je nagenoeg geen enkel gezelschapsdier meer mag houden. Om aan te geven hoe ver noem ik maar de door velen gehouden vissen, vogels, reptielen, amfibieën, knaagdieren.....en ga zo maar door.
Reply
#26
De Raad Voor Dieraangelegenheden heeft een actieplan opgesteld voor verbetering welzijn gezelschapsdieren.
Dit plan is op 23 maart 2006 aan minister Veerman is overhandigd.


RDA (Raad voor Dieraangelegenheden Actieplan)
Reply
#27
Evert Wrote:Maar we zijn er nog lang niet. De dierenbescherming wil nog steeds alles verbieden. Wat zij wensen gaat echt heel erg ver. Dit betekend dat je nagenoeg geen enkel gezelschapsdier meer mag houden. Om aan te geven hoe ver noem ik maar de door velen gehouden vissen, vogels, reptielen, amfibieën, knaagdieren.....en ga zo maar door.

Dit gaat wel erg ver, straks mag je geen één dier meer houden, terwijl dieren juist ook hun steentje bijdragen aan de gezondheid en welzijn van de mens Idea Wink
Ik ga het voorstel wel eens rustig( :?: :?: ) doorlezen Wink
Tessoro  en Bimbo (iguana iguana rhinolopha)
een hond, Philos (X border collie / friese stabij)
http://drakieonline.haaralbums.nl/
Reply
#28
Inderdaad Thilde. als het aan hun ligt dan gaat de bekende goudvis en de kanarie gewoon verboden worden. Lijkt alsof de dierenbecherming kijkt naar Belgie. Hier een link zoals momenteel de Belgische positieflijst van zoogdierendieren er uit ziet. Als je denkt.....wat is deze lijst klein dan klopt dit. Je mag daar dus bijna niets meer houden. De positieflijst reptielen is daar in de maak. Ik ben bang dat deze desastreus voor de Belgische reptielenhouderij zal zijn.
Reply
#29
Dit is inderdaad een erg kort lijstje :oops: Ik vrees dat onze "vriendin" Rosita dan toch ook een probleem heeft met haar dierentuin Idea Wink
Tessoro  en Bimbo (iguana iguana rhinolopha)
een hond, Philos (X border collie / friese stabij)
http://drakieonline.haaralbums.nl/
Reply
#30
Wat ik al eerder zei: ik vindt dit gewoon gekkenwerk. Als jij je in een dier heel goed verdiept zodat je de juiste verzorging kan geven. Vindt ik dat ze dan niet een dier weg mogen halen. Oke er zitten altijd van die eikels tussen die scheit hebben aan een dierenleven. Die mensen moeten inderdaad gestraft worden met inbeslagname van het dier waarom het gaat en dan een dierenverbod moeten krijgen zodat ze niet eens meer een goudvis mogen hebben in huis.

Maar mensen die zich verdiepen in hun dier geven om dat dier en bedoelen het beste ermee. Kijk naar kwekers die houden de dieren in evenwicht ik vindt wel dat zij moeten opletten aan wie ze het dier verkopen....en niet aan ierdere gek die het leuk lijkt om bv een reptiel in huis te hebben en dat ze zeker niet alleen aan het geld denken, maar aan het dier.

Zo ik heb me zeggie weer gedaan ik wordt hier iig behoorlijk ziek van....
Voor foto's kijk hier-----> http://www.mijnalbum.nl/Album=6QLZPIYM
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)