Unielijst invasieve exoten
#1
Information 
Bron (Hierin vind je de links naar de pdf files)

Invasieve exoten
Unielijst

Per 3 augustus 2016 geldt een Europees verbod (EU-exotenverordening 1143/2014) op bezit, handel, kweek, transport en import van een aantal schadelijke exotische planten en dieren. 

Deze invasieve exoten zijn op de Unielijst geplaatst omdat ze in delen van de EU schade toebrengen (of dat in de toekomst waarschijnlijk zullen gaan doen) aan de biodiversiteit en/of ecosysteemdienste. Ze kunnen ook nadelige gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, veiligheid of de economie.

De Unielijst is een dynamische lijst. Op basis van risicobeoordeling kunnen soorten aan de lijst toegevoegd worden. Ook kunnen soorten weer van de lijst afgehaald worden als EU-regulering geen voordelen meer biedt. Het ligt echter in de lijn van de verwachting dat de komende jaren meerdere invasieve exoten van EU-belang op deze lijst geplaatst zullen worden.

Niet elke exoot die schadelijk is in Nederland of andere delen van de EU staat op de Unielijst. Het kan zijn dat er nog geen risicobeoordeling voor die soort is gemaakt die voldoet aan de EU-criteria. Een andere reden kan zijn dat een meerderheid van de lidstaten tegen opname van de soort op de Unielijst is. 

Invasieve planten en dieren op de lijst Unielijst  

Terrestische planten

Kudzu (pdf, 132 kB) (Pueraria montana var. lobata)
Moeraslantaarn (pdf, 141 kB) (Lysichiton americanus)
Parthenium hysterophorus (pdf, 557 kB)
Persicaria perfoliata (pdf, 239 kB)
Perzische berenklauw (pdf, 206 kB) (Heracleum persicum)
Sosnowsky’s berenklauw (pdf, 428 kB) (Heracleum sosnowskyi)
Struikaster (pdf, 136 kB) (Baccharis halimifolia)

Waterplanten

Grote waternavel (pdf, 356 kB) (Hydrocotyle ranunculoides)
Kleine waterteunisbloem (pdf, 273 kB) (Ludwigia peploides)
Parelvederkruid (pdf, 271 kB) Myriophyllum aquaticum)
Verspreidbladige waterpest (pdf, 251 kB) (Lagarosiphon major)
Waterhyacint (pdf, 213 kB) (Eichhornia crassipes)
Waterteunisbloem (pdf, 284 kB) (Ludwigia grandiflora)
Waterwaaier (pdf, 260 kB) (Cabomba caroliniana)

Zoogdieren

Amerikaanse voseekhoorn (pdf, 266 kB) (Sciurus niger)
Beverrat (pdf, 320 kB) (Myocastor coypus)
Grijze eekhoorn (pdf, 241 kB) (Sciurus carolinensis)
Indische mangoeste (Herpestes javanicus) (pdf, 258 kB)
Muntjak (pdf, 233 kB) (Muntiacus reevesi)
Pallas’ eekhoorn (pdf, 239 kB) (Callosciurus erythraeus)
Rode neusbeer (pdf, 258 kB)(Nasua nasua)
Siberische grondeekhoorn (pdf, 328 kB)(Tamias sibiricus)
Wasbeer (pdf, 323 kB) (Procyon lotor)

 Vogels

Heilige ibis (pdf, 251 kB) (Threskiornis aethiopicus)
Huiskraai (pdf, 210 kB) (Corvus splendens)
Rosse stekelstaart (pdf, 261 kB) (Oxyura jamaicensis)

 Reptielen/amfibieën

Amerikaanse brulkikker (pdf, 168 kB) (Rana catesbeiana)
Trachemys scripta

Geelbuikschildpad (pdf, 237 kB) (Trachemys scripta scripta)

Geelwangschildpad (pdf, 282 kB) (Trachemys scripta troostii)

Roodwangschildpad (pdf, 294 kB) (Trachemys scripta elegans)

 Invertebraten

Aziatische hoornaar (pdf, 250 kB) (Vespa velutina)

Zoetwater invertebraten

Californische rivierkreeft (pdf, 162 kB)(Pacifastacus leniusculus)
Chinese wolhandkrab (pdf, 202 kB) (Eriocheir sinensis)
Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (pdf, 172 kB) (Orconectus virilis)
Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft (pdf, 189 kB) (Orconectus limosus)
Marmerkreeft (pdf, 212 kB) (Procambarus fallax f. virginalis.)
Rode Amerikaanse rivierkreeft (pdf, 177 kB) (Procambarus clarkii)

 Vissen

Amoergrondel (pdf, 234 kB) (Percottus glenii)
Blauwband (pdf, 329 kB) (Pseudorasbora parva)

Noot: er geld een uitsterfbeleid, je hoeft dus niet bang te zijn dat ze bijvoorbeeld je waterschildpad komen halen.
Wel geld dat ontsnapping en voortplanting voorkomen dienen te worden.
In de toekomst zal de lijst uitgebreid worden, we houden de vorderingen op leguanengebied in de gaten.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)