Enquete Positieflijsten
#3
Beste exotische dieren/reptielenliefhebbers,

Op vrijdag 4 april heeft een delegatie van het ministerie van Economische Zaken en de Wageningen University en Research (WUR) een bezoek gebracht aan Stichting Herpetofauna als eerste van een serie gesprekken die zij gaan voeren met betrekking tot de Positieflijsten Reptielen. De delegatie bestond uit Paul Bours, Hans van Dongen (beiden van Ministerie van Economische Zaken op gebied van Dierenwelzijn), Erik de Vries (jurist van ministerie EZ) en Martien Bokma en Hans Hopster (beiden van WUR).
In een open en positief gesprek heeft Stichting Herpetofauna hierbij uiteen gezet hoe zij tegenover een mogelijke Positieflijst van reptielen staat. Daarbij is ook de petitie 'Een visie op de toekomst van de terrariumhobby in relatie tot de ontwikkeling positieflijsten' uitgereikt aan deze delegatie.

Zowel EZ en WUR hebben aangegeven de betrokkenheid van stakeholders zeer op prijs te stellen en hebben ook toegezegd dat zij het komende jaar met meerdere stakeholders binnen de terrariumhobby in gesprek zullen gaan als inventarisatie hoe een Positieflijst wordt ontvangen bij de betrokkenen.

Stichting Herpetofauna is positief over het gesprek en deze ontwikkeling en beide partijen hebben onderling afgesproken in contact te blijven en geloven in een samenwerking om de terrariumhobby op een positieve manier te laten voortbestaan. We kunnen in ieder geval melden dat de insteek van EZ / WUR is dat een mogelijke 'Positieflijst reptielen' ook een uitgebreide lijst gaat worden!

Onze petitie is te lezen en te downloaden op onze website. Zie link: http://www.stichtingherpetofauna.com/een...riumhobby/

Wij willen iedereen nogmaals hartelijk bedanken die een enquete heeft ingevuld en op die manier heeft bijgedragen aan onze petitie!

Team Herpetofauna
15
Reply


Messages In This Thread
Enquete Positieflijsten - by DutchSnake - 19-03-2014, 11:51 AM
RE: Enquete Positieflijsten - by Yoni van Uden - 19-03-2014, 01:43 PM
RE: Enquete Positieflijsten - by DutchSnake - 09-04-2014, 10:26 AM
RE: Enquete Positieflijsten - by Yoni van Uden - 09-04-2014, 11:38 AM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)