Positieflijsten
#21
Als we daar tegenover zetten hoeveel gespecialiseerde (exoten)dierenwinkels met sinds jaar en dag failliet gaan en een schadepost voor de belastingbetaler opleveren.

Vrijwle alle dierenwinkels met exoten kunnen daar niet alleen van rondkomen. Zij maken hun omzet met als hoofdaandeel de verkoop van honden, katten en konijnbenodigheden. Die omzet blijft met de positieflijst overeind staan. Er zullen winkels sneuvelen maar niet zo desastreus als men nu denkt. Het financiele plaatje voor de sector is al lang al doorgerekend. En betreffende de kosten voor extra handhaving, die gaat er niet komen.

Voor dieren die op het tijdstip van inwerking treden van het verbod gehouden worden, en niet op de positieflijst staan, wordt een overgangsregeling gemaakt. Deze houdt in dat dieren die ten tijde van de inwerkingtreding niet op de positieflijst staan gehouden mogen worden zo lang zij leven. Ter uitvoering van de overgangsregeling moet het dier geïdentificeerd worden. Hierbij denkt Dijksma aan identificatie door middel van een chip of DNA, gekoppeld aan een dierenartsenverklaring. Eveneens zal een fokverbod worden ingesteld voor zoogdieren die niet meer gehouden mogen worden. Voor de verdere uitwerking van deze overgangsregeling zal een werkgroep worden samengesteld, bestaande uit toezichthouders en de hiervoor gerelateerde stakeholders. Dit moet dus nog nader uitgewerkt worden.

Als ik kijk naar het aantal handtekeningen op de PVH petitie dan gaan we zeer waarschijnlijk het burgerinitiatief niet halen. Momenteel staat de teller op iets meer dan 4000 handtekeningen. Voor een burgerinitiatief heb je er 40.000 nodig. Bij een burgerinitiatief kan een burger, in dit geval de PVH, een onderwerp op de politieke agenda zetten en verplicht daarmee de Kamer het onderwerp te behandelen.

Ondanks dat online petities massaal ondertekend worden, halen ze zelden Tweede Kamerleden of bewindslieden. Dat blijkt uit een analyse van het ANP en weblog Sargasso van 3 miljoen handtekeningen, vrijgegeven door de website petities.nl.

Sinds 2009 zijn er 488 online petities ingediend waarvan het uitdrukkelijk de bedoeling was dat ze aan een minister of de Tweede Kamer werden aangeboden. Tien zijn er daadwerkelijk aangeboden aan de Tweede Kamer. Navraag bij de woordvoerders van de ministeries van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport leert dat het er nog geen vijf per jaar zijn. Meestal verwijzen ze de indieners door naar de Tweede Kamer.
Reply
#22
Ik las dat 5 juli 2013 (dat is bizar snel) de positieflijst werd besproken in de kamer, is er überhaupt nog hoop?

Wat overigens wel in de doofpot word gestopt is dat alle ongevallen van dieren in NL (met fatale of ernstige letsel) 99% de meerderheid hond, kat, konijn en paard oftewel het geaccepteerde huisdier word veroorzaakt en dat slecht 1% is die de overheid momenteel in het vizier heeft.
Want....
FEIT: 1946 laatste sterfgeval van slangenbeet (vipera Berus, inheems) in NL
FEIT: 29 sterfgevallen in NL door hondenbeten die in de afgelopen 25 jaar
FEIT: Gemiddeld worden er 40.000 mensen per jaar behandeld door dierenbeten.
FEIT: Nooit iemand is overleden van een exotische dier in BENELUX

Zo zijn er meer dingen om op tafel te kunnen gooien, maar denk niet dat de overheid ooit naar ons zal luisteren?
15
Reply
#23
ik denk dat de overheid lekker zijn eigen gang gaat, luisteren ze dan wel eens naar het volkAngryAngryIdea
Tessoro  en Bimbo (iguana iguana rhinolopha)
een hond, Philos (X border collie / friese stabij)
http://drakieonline.haaralbums.nl/
Reply
#24
Zeer waarschijnlijk wordt het de gang naar de bestuursrechter. Deze gaat over de rechten en plichten van burgers tegenover de overheid. Daarnaast regelt het bestuursrecht ook op welke manier de overheid beslissingen moet nemen en wat wij als burgers kunnen doen als we het met zo’n beslissing niet eens zijn.

Vervolgens kunnen we als laatste optie naar het Europese Hof. De Positieflijsten zijn strijdig met het Europese recht (het Andibel-arrest)

Aan te vechten punten:
  • er wordt uitgegaan van een niet-eerlijk beeld van de houderij van bijzondere soorten
  • de ambtenaren hebben geen enkele belangstelling voor de overwegingen van de sector,
  • de WUR levert een methode aan, die wetenschappelijk zeer aanvechtbaar is,
  • zowel het uitgangspunt als de methode zijn strijdig met het Andibel-arrest,
  • deze aanpak is schadelijk voor de behoudsinspannigen voor vele honderden soorten,
  • de aanpak draagt niet bij aan verbetering van dierenwelzijn, in tegendeel (illegaliteit),
Reply
#25
Daarnaast tast het ook aan in opleidingsgebieden (mijn opleiding bied geen toekomst meer), banen en zoals ik eerder beschreef vele speciaalzaken zullen de dupe zijn.

Ook een punt, Wilde dieren worden steeds schaarser in de natuur. Met een lijst als dit maak je meteen een eind aan het jaren lang opbouwen van bloedlijnen in gevangenschap en maak je ook de kans op een bestaan van vele soorten en projecten zeer klein. Ook kweekresultaten worden meestal eerst binnen onze hobby behaalt en komen uiteindelijk bij een dierentuinen terecht. Niet andersom.

Een verbod is geen optie! Regels wel, maar dat is nog nooit geprobeerd en word geen kans gegeven.
Ik juich juist voor een werkend(!) systeem dat ik (gif)slangen, herbivoren hagedissen enz. in de toekomst kan houden zonder al te veel mikmak.
15
Reply
#26
Door PVH aan Nieuwsbank aangeboden persbericht:

De kleine leugentjes van staatssecretaris Dijksma

Positieflijst zoogdieren volledig in strijd met de Europese regelgeving

BARNEVELD, 20130703 -- Het Europese Hof heeft in haar Andibel-arrest vastgesteld dat een nationale overheid een diersoort slechts mag weigeren op de Positieflijst, nadat is aangetoond dat het houden van die soort risico’s oplevert voor het welzijn van die soort, voor de gezondheid van mens of dier of voor het milieu. De Tweede Kamer wilde een korte Positieflijst en dus zette het ministerie alle boerenslimheid in om dat voor elkaar te krijgen. Het is het verhaal van een staatssecretaris die de Tweede Kamer wil behagen, daar valse verwachtingen wekt en de burgers probeert te foppen. Dat wordt dus een klus voor de bestuursrechter.

Nadat de Belgische regering in 2002 een Positieflijst voor zoogdieren probeerde in te voeren, tekenden de dierhouderij-organisaties daar bezwaar tegen aan. De Belgische Raad van State legde dit probleem voor aan het Europese Hof en er kwamen heldere regels voor nationale overheden die Positieflijsten willen invoeren (het Andibel-arrest, C219/07). Een Positieflijst betekent voor al de verboden soorten een handelsbelemmering binnen de EU. Dat is in strijd met het Europese recht. Er zijn echter redenen die, onder strikte voorwaarden, inbreuk hierop toestaan.

In het Andibel-arrest worden de drie criteria genoemd die weigering tot plaatsing op de Positieflijst rechtvaardigen. Verder reikt het Hof de spelregels aan voor het beoordelen van soorten. Belangrijk is, dat de overheid aantoont dat er sprake is van een reëel gevaar voor de bescherming of eerbiediging van de genoemde belangen. Daarbij moet de bescherming van die belangen niet op een minder-handelsbelemmerende wijze kunnen worden bereikt.

De staatssecretaris legde dit alles naast zicht neer, te moeilijk, te duur, te tijdrovend. Er werd een ’slim’ project op de rails gezet waarbij slechts 90 van de meer dan 5400 zoogdiersoorten werden beoordeeld. Dit resulteerde in een ‘Positieflijst’ van 5 soorten (plus het productiedier ‘konijn’), een lijstje van 33 soorten die ‘onder voorwaarden’ mogen worden gehouden en 51 verboden soorten. Alle niet-beoordeelde soorten werden ‘stilzwijgend’ verboden verklaard. Dat zal de bestuursrechter niet leuk vinden.

Ook bij de beoordeling van de 90 soorten mogen nogal wat vraagtekens worden geplaatst. Het beoordelingscriterium ‘welzijn van het gehouden dier’ werd genegeerd, er werden alleen een paar bruikbare zinsneden uit het Andibel-arrest meegenomen en bij het criterium ‘gevaar voor de gezondheid en het welzijn van mens of dier’ zien we plotseling milde Australische zoönosen een West-Europees belang krijgen.

Er wordt bij de vaststelling van de Positieflijst zoogdieren nogal ‘selectief en creatief’ omgesprongen met het geldende Europese recht. Het lijkt verstandig om eerst maar eens ‘de truc met de 90 soorten’ bij de bestuursrechter tegen het licht te laten houden. Daarna is het laten toetsen van al die andere aspecten waarschijnlijk niet meer aan de orde.
Reply
#27
Is dit stukje gepubliceerd in de media?
Het is in ieder geval duidelijke taal.
Reply
#28
Probleem met media; ze worden door de overheid betaald.
Denk niet dat hier ook maar één woord over gesproken word.
15
Reply
#29
Dit artikel is op internet redelijk opgepikt. Schrijvende pers heeft ook interesse. Echter gaat dit veel te moeizaam.
Reply
#30
Positieflijsten, de Wageningse wetenschap

Positieflijsten, de motieven
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)