Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum (Registreren is niet meer mogelijk)

Full Version: Gemeente Steenwijkerland in de bres voor Ringslangen
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Nu eens een totaal ander conservationplan, waar je als conservation officer van de SDGL onverwacht mee te maken krijgt.
Vanuit mijn eigen woonplaats werd ik door een stadgenoot benaderd over een populaite Ringslangen (Nartix natrix) in het stadspark Rams Woerthe van de stad Steenwijk. Deze stadgenoot had vernomen dat ik mij bezig hield met beschermingsprogramma's voor Zwarte Leguanen en hij vroeg zich af of ik ook iets dergelijks kon opzetten voor een populatie Ringslangen in het stadspark. Vervolgens melde ook de gemeente zich met dezelfde vraag bij mij en zo belande ik dus in een op te starten beschermings en beheersings project voor de ze populatie Ringslangen.
Omdat de Ringslang nou niet bepaald mij specialiteit is, heb ik het RAVON er bij betrokken en heb voor hun het eerste gesprek gevoerd.
Dit gesprek verliep vanmorgen zeer bemoedigend en ik heb het gevoel dat er iets moois uit kan voortkomen.
De desbetrefende ambtenaren koppelen het nu terug naar de budgetbeheerder en zeer goede kans van slagen op een budget voor het project.
Vanaf nu neemt Ir. Richard Struik het van mij over en ik hoop met goed succes.
De kans is groot dat ik de komende tijd nog wel voor het één en ander zal moeten gaan doen. Ik zie er met plezier naar uit.
Ach hoe kun je bij andere diersoorten betrokken raken.

Rr.gr.,

René
Kreeg vandaag het bericht dat Gemeente Steenwijkerland met het RAVON in zee gaat en dat er nu eerst een officiële telling gaat plaats vinden met als alles goed gaat een plan van aanpak voor een beheersplan.

Vr.gr.,
René
als ik het goed heb, is er in Amsterdam ook eens een project voor de ringslangen gestart :?: Idea Wink
sterker nog, we hebben plekken waar je zo ongeveer struikelt over de ringslangen
Goede zaak ,

Ik weet in Frankrijk zijn ze nu bezig met Natrix Maura om een soort van project op te zetten.

@Evert, ze weten je ook overal voor te vinden he!
Ach, Evert met een bril van die ene Hans, zie jij ze allemaal weer liggen en dan even je voeten goed optillen en jij blijft dan op de been en hebt dan geen last meer van je gestruikel over Ringslangen. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Volgens RAVON zou dit dan het eerste officiële project voor Ringslangen worden. Er worden wel projecten door loclale Natuurver. gedaan, maar door RAVON nog niet.

Groet,
René
R. Gaal Wrote:Ach, Evert met een bril van die ene Hans, zie jij ze allemaal weer liggen en dan even je voeten goed optillen en jij blijft dan op de been en hebt dan geen last meer van je gestruikel over Ringslangen. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Groet,
René
zo'n leuke bril met van die "ringen" in de glazen :?: :lol: Big Grin Wink