Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum (Registreren is niet meer mogelijk)

Full Version: Nieuw verzamelnummer: Voeding
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Een editie geheel gewijd aan voeding voor herbivore hagedissen en andere reptielen, dus ook interessant voor bijvoorbeeld schildpadhouders.

Dit 75 pagina’s tellende boekwerk is in A4 formaat gedrukt en bevat onder andere artikelen over het spijsverteringssysteem, voedingsgerelateerde ziekten, eetbare wilde planten, diverse databladen met giftige en eetbare planten… Kortom een zeer interessant naslagwerk voor de leguanenhouder!

Kosten: €12,- inclusief verzendkosten binnen Nederland.

Bestellen kan via onze penningmeester: hellie.klaasse@sdgl.org

Uiteraard zullen we het boekwerk ook aanbieden op de beurzen, zodra deze weer gehouden worden.


[Image: verzamelnummer-voeding.jpg]