Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum (Registreren is niet meer mogelijk)

Full Version: Adopteren
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hey,

Het is al even geleden dat ik hier nog iets op gepost heb. Ik ben ondertussen ook verhuisd en we vermits we een grote zolder hebben dachten we om deze helemaal in te richten voor onze groene leguaan.

Nu is de kamer redelijk groot dus hebben we binnenkort plaats om andere dieren op te vangen. liefst vrouwtjes.

Het probleem is echter dat de Belgische regeren vorig jaar heeft beslist om de groene leguaan niet meer op de positieve lijst te zetten ( maw als je dit dier wil moet je een aanvraag indienen en bewijzen dat je hiervoor kan zorgen. Wat in mijn ogen alleen maar positief is om de impuls aankopen te voorkomen).

Heeft iemand hier al ervaring mee. Is het nog mogelijk om dieren op vangen?

Graag jullie mening?

Groetjes