Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum (Registreren is niet meer mogelijk)

Full Version: varia puk
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Yoni en Eddy bedankt voor jullie mooie verslag en fotos over onze hobby wat betreft de leguanen, en hopen dat er meer mensen volgen en er weer wat gebeurd op het forum.
jo&huub
<p></p><p>We vonden het erg gezellig! Jullie bedankt voor het mooie verhaal</p><p>En jullie zijn altijd welkom om bij ons een keer een kop koffie te komen drinken!</p>