Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum

Full Version: IUCN-ISG meeting 2018
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
https://sdgl.org/iucn-isg-meeting-2018

Van 4 t/m 8 november 2018 werd de IUCN-ISG meeting gehouden in Fort Worth zoo in Texas, Verenigde Staten.
Onze voorzitter Yoni Muggen – van Uden vertegenwoordigde SDGL deze week en hield een presentatie over educatief materiaal ten behoeve van conservatie. In een van de komende Iguana Varia’s zal een uitgebreid verslag geplaatst worden.


[Image: groepsfoto.jpg]
ben benieuwd naar je verslag