Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum (Registreren is niet meer mogelijk)

Full Version: groene leguaan
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
kan ik ook andere dieren bij de leguaan in het terarium houden
Dit wordt wel eens gedaan ja. Het is allemaal een beetje afhankelijk van het terrarium, het karakter van je dier en de keus van de andere dieren. Ik ken genoeg verhalen waarbij het goed gaat, maar ook verhalen waarbij het niet goed is gegaan. De vraag is waar je aan zit te denken als je het hebt over andere dieren?
ik dacht eigenlijk aan kameleons,of desnoods een paar kikers
kamrleon lijkt me geen goed idee maar als het geen gifkikkertjes zijn wel en soms ook visjes hou dan wel rekening met het toilet van je gaantje , ze poepen graag in het water
Beiden diersoorten zijn niet geschikt. Kikkers hebben een zeer vochtig microklimaat nodig wat je leguaan direct omver zal stampen en een kameleon is zeer kwetsbaar en stressgevoelig.