Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum (Registreren is niet meer mogelijk)

Full Version: kleurpoeder
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
hallo,
wie kan mij zeggen hoe ik de kleurpoeder meng en aanbreng op de zelf gemaakte achterwand van tegellijm,de wand moet nog in de epoxy,en moet de kleurpoeder eerst erop gebracht worden of daarna
Oei, geen idee, heb zelf nooit gebruik gemaakt van kleurpoeder. Moet dit niet gemengd worden in de tegellijm?
(13-08-2018, 04:48 PM)Yoni van Uden Wrote: [ -> ]Oei, geen idee, heb zelf nooit gebruik gemaakt van kleurpoeder. Moet dit niet gemengd worden in de tegellijm?

kleurpoeder toevoegen tijdens het mengen van de tegellijm