Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum (Registreren is niet meer mogelijk)

Full Version: nieuw huisje bouwen
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4
En dus aangepast voor 2 leguanen.

[Image: DSCF4171_zpslbfadeob.jpg]

Had dus gedacht dat de grootste (boontje dus) rechts ging liggen en krootje links.
Blijkbaar wil krootje haar plaats dus niet meer afstaan. Ze hebben nu wel hun eigen stekkie en de rust is teruggekeerd
4
Ze zitten er tevreden bij!
Pages: 1 2 3 4