Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum (Registreren is niet meer mogelijk)

Full Version: weekschildpad
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Mijn week schildpad eet niet meer hij blijft maar vermageren
Weet iemand van jullie wat het zou kunnen zijn.
Bij deze soorten is dat vaak stress.

Als eerste is van belang hoe is de huisvesting?

Is het een man of vrouw?

Wat zijn de watertemperaturen?

Als laatste wil ik je toch evend e huisvestingsrichtlijnen geven, mogelijk dat je dan al het probleem tegen komt.

klik bier voor de huisvestingsrichtlijn.

succes
Water temperatuur is 20 a 25 graden
En hoe zie je dat vverschil tussen man of vrouw
Voornamelijk aan de staart, de staart van een man is langer en puntiger, daarnaast is de vrouw groter in omvang dan de man, om dat goed te kunnen vaststellen den je een foto te plaatsen.

De temperatuur mag iets hoger (24 / 27 graden) maar daar kan het niet aan liggen.
laat eens ontlasting nakijken Idea
zit nu in een grotere bak met enkele vissen en nu eet hij goed dus ik denk dat zijn omgeving hem nu beter bevalt
 
dat is weer een goed bericht Idea Smile