Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum (Registreren is niet meer mogelijk)

Full Version: Terugplaatsen van nakweek Monuriki Fiji-leguanen in het wild
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Fantastisch nieuws uit Fiji!

15 mei 2015 is een mijlpaal voor de conservatie van de gekamde Fiji-leguaan (Brachylophus vitiensis)

Maar liefst 32 nakweek dieren zijn vrijgelaten in de herstelde bossen aan de kust van Monuriki.
De traditionele landeigenaren maken de vrijlating mogelijk na een formele ceremonie op Yanuya.
De 32 leguanen zijn voorzien van microchips om identificatie mogelijk te maken. Zo kunnen onder andere gewicht en formaat gemonitord worden.
Ook wordt er gebruik gemaakt van radiotransmitters, zodat de leguanen gemakkelijker te volgen zijn nu ze zich in hun onlangs gerestaureerde natuurlijk habitat vestigen.

Toekomstige vrijlatingen zijn gepland, wanneer er meer nakweek dieren de volwassenheid bereiken.

Bron: Kula Eco Park

Wij zijn natuurlijk dolenthousiast dat we mee hebben kunnen helpen aan de weg naar deze mijlpaal toe. In 2013 heeft Kula Eko Park een donatie van Stichting Doelgroep Groene Leguanen ontvangen om de onderkomens van de nakweek dieren te realiseren.

Klik hier voor meer info

Klik hier voor meer foto's van de vrijlating

[Image: 19387_969614623069198_4598321920588435382_n.jpg]
dit is wel weer even super nieuws 44