Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum (Registreren is niet meer mogelijk)

Full Version: Eieren leggen hoog in de bomen
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
De gebandeerde fiji-leguaan (Brachylophus bulabula) is herontdekt op het eiland Viti Levu. Wat bijzonder is, is dat deze leguanen een nieuwe manier hebben gevonden om zich te beschermen tegen de invasieve mangoesten.
Niet alleen schijnen deze leguanen zich hoog in de bomen op te houden om de mangoesten te ontwijken, maar ze leggen naar alle waarschijnlijkheid ook hun eieren hoog in de bomen! Hoe? Er zijn soorten varens (Basket ferns) die hoog in de bomen groeien en waar zich een hoop organisch materiaal in verzameld. Een perfecte plek dus om je kwetsbare eieren veilig te leggen.

[Image: basketferns_zps2fbc17ce.jpg]

Edit: het gaat om bulabula en niet om fasciatus Smile
Is dit onderzocht of een aanname?

gr
Uit de woorden "schijnen" en "naar alle waarschijnlijkheid" haal ik dat het een waarneming is. Neem aan dat ze dit verder gaan onderzoeken.
Dit is inderdaad een aanname.
Er is meer onderzoek nodig om dit met zekerheid vast te stellen. Hier is geld voor nodig. We zijn aan het kijken wat wij als SDGL kunnen betekenen voor dit onderzoek.
kijk dat is goed nieuws
slimme dieren hoor