Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum (Registreren is niet meer mogelijk)

Full Version: Redding reuzenschildpad Galapagos
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Reuzenschildpadden op Galapagos kunnen weer voor zichzelf zorgen en zijn niet meer met uitsterven bedreigd.

http://www.welingelichtekringen.nl/natuu...soort.html
Kijk, van dat soort berichten worden we blij!
ja ik las het ook toevallig op internet, super:bier::duim: