Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum (Registreren is niet meer mogelijk)

Full Version: Hallo ik ben Lucas!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hallo allemaal,

Mijn naam is Lucas Alferink, ben 19 jaar oud en heb momenteel een korenslang. Ik heb me aangemeld bij dit forum omdat ik meer informatie zou willen hebben over het houden van bepaalde soorten hagedissen.

Groet,

Lucas
Hallo Lucas, welkom op ons forum, leuk dat je je aangemeld hebt. Op onze website kan je informatie vinden over de diverse herbivoren hagedissen in onze doelgroep.
welkom Lucas, nou je kunt je hier uitleven hoor en als je vragen hebt , kom maar opIdea
Welkom,

veel leesplezier, er staat immers voldoende op de site en het forum. Er is een zoekfuntctie aanwezig, handig bij gericht zoeken.