Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum (Registreren is niet meer mogelijk)

Full Version: 360 graden view van 6 leguanen leefgebieden
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Een leuke link om eens op te kijken.
Je kunt van 6 verschillende gebieden, waaronder de Helshire hills en de Dominicaanse republiek, een 360 graden foto bekijken.
Geeft een mooi inzicht in het leefgebied van diverse soorten leguanen.
Mogelijk gemaakt door de IUCN-ISG

Klik hier voor de link
Lee Pagni doet leuke dingen. Smile