Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum (Registreren is niet meer mogelijk)

Full Version: Nutteloos flauwekulletje
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
[Image: LEGUAANLEGUUIT_zpsabde6da4.jpg]
hahaha, kmoest toch wel 2x keer kijken
uhhhh ja.....
Hahahaha! Smile
(10-09-2014, 07:36 AM)leroy Wrote: [ -> ]uhhhh ja.....

Leroy, hij valt in de categorie, sms nu legu-aan naar 6363 Big Grin
en als je er vanaf wilt sms legu-uit
Precies Big Grin:haha:
Okeeee... Cool
Smile Blank
ik heb er ook één!  2 Even aan het photoshoppen geweest ghehe. 
[Image: what%20i%20do_zpsuce7qvcw.jpg]
 
Pages: 1 2