Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum (Registreren is niet meer mogelijk)

Full Version: Uv lamp flikkert
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
(10-09-2014, 05:33 PM)Yoni van Uden Wrote: [ -> ]Je hebt PM over bestellen.
Als je lampenkap een porseleinen grote fitting heeft (geen plastic) moet dat gewoon kunnen.

Ja is porselein! Oké dat is goed, dan ga ik binnekort wat lampjes bestellen Smile en bedankt!
Pages: 1 2