Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum (Registreren is niet meer mogelijk)

Full Version: Hallo
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ik ben Petra en ik ben hier eerder lid geweest. Dat was in de tijd dat ik mijn leguaan Pim(metje) pas had. Ik heb hier toen erg veel geleerd.

Zondag een week geleden is Pim op 14 jarige leeftijd overleden, ik heb hier veel verdriet van.

Omdat ik geen nieuwe leguaan meer kan nemen, wegens prive omstandigheden, bied ik mijn Amrep terrarium te koop aan. Ik zal dit verder uitleggen in het hiervoor geschikte topic (even zoeken waar dit staat)

Groetjes Petra
hallo Petra,
we hebben al via de mail gebabbeld maar ik wil je nogmaals sterkte wensen met het verlies van Pimmetje:kus:
Veel sterkte met het verlies van je leguaan. 14 jaar is een respectabele leeftijd.