Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum (Registreren is niet meer mogelijk)

Full Version: Slachtoffers vlucht MH17 Amsterdam - Kuala Lumpur
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ongeloof, onwerkelijk en woorden schieten tekort.

Wij wensen alle families, vrienden en bekenden die een dierbare zijn verloren op vlucht MH17 Amsterdam - Kuala Lumpur van Malaysia Airlines heel veel sterkte toe met dit zware en onbegrijpelijk verlies.

Leroy & Leonie
Vreselijke gebeurtenis. Ook van ons uit heel veel sterkte voor de nabestaanden Sad