Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum (Registreren is niet meer mogelijk)

Full Version: Knoflookpadden uitgezet in natuurgebied bij Valthe
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Bron

VALTHE - In een natuurgebied bij Valthe zijn vanmiddag knoflookpadden uitgezet. De dieren zijn opgekweekt in Dierenpark Emmen.

De knoflookpad is een van de meest bedreigde amfibieƫn van Nederland en komt maar op enkele plaatsen voor. Dierenpark Emmen, Stichting RAVON, de provincie Drenthe, Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Drenthe werken samen om de padden te beschermen. Onderdeel van het programma is het opkweken van de dieren in het dierenpark.

De eerste padden zijn nu dus uitgezet. De rest van de ruim tweeduizend 'kikkervisjes' volgt later deze week.

Via de bron-link kun je ook een filmpje bekijken